Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 26 maja 2024
Imieniny: Filip, Paulina, Marianna
pochmurno
14°C

Wydział Komunikacji (WK)

Kontakt: 044 724-21-27 w. 406, 408; Rejestracja - 555; Prawa jazdy - 666;
e-mail: komunikacja@powiat-tomaszowski.pl;
Naczelnik: Cezary Krawczyk
Z-ca Naczelnika: Sylwester Pająk

Wydział realizuje zadania z zakresu:

1) wygenerowania profilu kandydata na kierowcę (PKK);

2) wydawania dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem (prawa jazdy);

3) wymiany dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem (prawa jazdy) lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;

4) wydawania międzynarodowego prawa jazdy;

5) wydawania wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem w przypadku zniszczenia, utraty lub zmiany danych;

6) wymiany zagranicznego prawa jazdy określonego w przepisach prawa międzynarodowego;

7) wymiany prawa jazdy wydanego za granicą na krajowe prawo jazdy (wymiana powrotna);

8) wydawania, przedłużania ważności i rozszerzania zakresu zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;

9) wydawania pozwoleń na kierowanie tramwajem;

10) wpisów do prawa jazdy potwierdzających odbycie kwalifikacji zawodowych;

11) wydawania decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdem;

12) wydawania decyzji o skierowaniu na badania lekarskie lub badania psychologiczne kierującego pojazdem;

13) wydawania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy;

14) wydawania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyny, które spowodowały jego cofnięcie;

15) ograniczania uprawnień do kierowania wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową;

16) zwrotu zatrzymanego prawa jazdy;

17) przyjmowania zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora, sąd;

18) wykonywania orzeczeń sądowych;

19) wydawania decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny kierującego pojazdem;

20) rejestracji pojazdów, wydawania dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i tablic rejestracyjnych oraz nalepek kontrolnych jeśli są wymagane;

21) czasowej rejestracji pojazdów, wydawania pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych;

22) wydawania decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu;

23) wydawania decyzji o czasowym wyrejestrowaniu pojazdu z ruchu;

24) dokonywania wpisów w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu na podstawie i warunkach określonych przepisami prawa;

25) dokonywania zmian wpisów w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu;

26) przyjmowania od uprawnionych organów zatrzymanych dowodów rejestracyjnych (pozwoleń czasowych) i ich wydawaniu po ustaniu przyczyny zatrzymania;

27) przyjmowania zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu;

28) wydawania decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych oraz wydania zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej;

29) kierowania pojazdu na dodatkowe badania techniczne w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji;

30) kierowania pojazdu na dodatkowe badania techniczne jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska;

31) wydawania wtórników dokumentów komunikacyjnych (dowody rejestracyjne, karty pojazdu, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne);

32) wydawania wtórników tablic rejestracyjnych lub dodatkowej tablicy rejestracyjnej;

33) prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie rejestracji pojazdów;

34) udzielania informacji uprawnionym organom w zakresie rejestracji pojazdów oraz wydawania zaświadczeń;

35) prowadzenie ewidencji skasowanych tablic rejestracyjnych oraz druków ścisłego zarachowania;

36) prowadzenie ewidencji archiwalnej pojazdów zarejestrowanych i wyrejestrowanych;

37) prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;

38) sprawowania nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;

39) wydawania decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów;

40) wydawania lub cofania uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów;

41) prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz prowadzenia ewidencji podmiotów prowadzących szkolenia;

42) sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi prowadzonego przez przedsiębiorcę;

43) wydawania decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców;

44) prowadzenia ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktora;

45) prowadzenia ewidencji wykładowców oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji wykładowców;

46) dokonywania skreśleń z ewidencji instruktorów;

47) dokonywania skreśleń z ewidencji wykładowców.

48) profesjonalnej rejestracji pojazdów, wydawania profesjonalnych dowodów   rejestracyjnych oraz profesjonalnych tablic rejestracyjnych;

49) wydawania decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów;

50) uchylania decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów;

51) nakładania kary pieniężnej w drodze decyzji administracyjnej za nie zwrócenie staroście  w terminie przez podmiot uprawniony blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych;

52) nakładania kary pieniężnej w drodze decyzji administracyjnej za nie prowadzenie wykazu pojazdów używanych przez podmiot uprawniony w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych;

53) nakładania kary pieniężnej w drodze decyzji administracyjnej na podmiot uprawniony, któremu trzykrotnie w ciągu danego roku kalendarzowego zatrzymano profesjonalny dowód rejestracyjny;

54) nakładania kary pieniężnej w drodze decyzji administracyjnej na właściciela pojazdu za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty    o nabyciu lub zbyciu pojazdu;

55) kierowanie pojazdu na dodatkowe badanie techniczne po otrzymaniu informacji od innego państwa o konieczności przeprowadzenia badania technicznego pojazdu za pośrednictwem Głównego Inspektora Transportu Drogowego;

56) kierowanie pojazdu na dodatkowe badanie techniczne po otrzymaniu wniosku organu kontroli ruchu drogowego o konieczności przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu kategorii M2, M3, N2 i N3, przyczepy kategorii O3 i O4  i ciągnika kołowego kategorii T5 użytkowanego na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy;

57) przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymiarze drogomierza;

58) zakładania akt ewidencyjnych zawodowych kierowców dla osób posiadających wydaną kartę kwalifikacji zawodowych oraz dla  osób bez karty kwalifikacji zawodowej;

59) generowania, aktualizowania i archiwizowania profili kierowców zawodowych w systemie teleinformatycznym;

60) wydawania i unieważniania karty kwalifikacji kierowcy;

61) wysyłania informacji o obowiązku poddania się badaniom lekarskim, badaniom psychologicznym  lub o obowiązku ukończenia kursu reedukacyjnego kierowcy lub osobie posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem, która kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.