Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 26 maja 2024
Imieniny: Filip, Paulina, Marianna
pochmurno
14°C
Powróć do: Opieka nad zabytkami

Zasady udzielania dotacji na prace przy zabytkach

2 września 2020 r. na XXVI Sesji Rada Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacjicelowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja może być udzielona na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, jeżeli zabytek ten spełnia łącznie następujące kryteria:
1) jest wpisany do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków;
2) znajduje się na obszarze powiatu tomaszowskiego;
3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe;
4) znajduje się w stanie technicznym wymagającym poprawy.

Dotacja może zostać udzielona na pokrycie kosztów wykonania prac lub robót, które zostaną przeprowadzone po zawarciu umowy oraz w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji.

Dotacja w ramach posiadanych środków budżetowych może być udzielona w wysokości do 70% nakładów koniecznych. Pozostała część powinna pochodzić ze środków własnych wnioskodawcy lub innych źródeł wykazanych przez wnioskodawcę. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym praz konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót budowlanych.

Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Dotacja winna być wydatkowana w terminie do 31 grudnia danego roku budżetowego.

Podstawą udzielenia dotacji jest złożenie przez uprawniony podmiot pisemnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w terminie ogłoszonym przez Zarząd Powiatu w danym roku kalendarzowym. Po tym terminie dokonywana jest ocena formalna wniosków. Wnioski o przyznanie dotacji, które przeszły weryfikację formalną, opiniuje Komisja powołana przez Zarząd Powiatu.  Komisja dokonuje oceny wniosków uwzględniając następujące kryteria:
1) znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego i historycznego powiatu tomaszowskiego;
2) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów;
3) konieczność przeprowadzenia prac lub robót z uwagi na stan zachowania zabytku;
4) wysokość zaangażowania finansowego wnioskodawcy oraz innych źródeł finansowania;

Decyzję o udzieleniu dotacji wnioskodawcy podejmuje Rada Powiatu w drodze uchwały.

Pozostałe szczegóły udzielania dotacji w załączonej uchwale.

Pliki do pobrania:

Formularz wniosku.doc
Format: doc, 64.5 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.