Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 26 maja 2024
Imieniny: Filip, Paulina, Marianna
pochmurno
14°C

Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska

6.10.2022 r.

 

We wtorek, 4 października 2022 roku, w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się konferencja prasowa poświęcona realizacji projektu "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII 1.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne.

Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańców województwa łódzkiego a w szczególności powiatu tomaszowskiego do e-usług publicznych o wysokim poziomie dojrzałości oraz poprawa jakości udostępnianych w postaci cyfrowej informacji sektora publicznego.

Realizacja projektu polegała na stworzeniu systemu informatycznego obejmującego infrastrukturę techniczną, cyfrowe i zdigitalizowane zbiory danych przestrzennych, infrastrukturę teleinformatyczną, dedykowane rozwiązania systemowe wraz z ogólnodostępnymi dojrzałymi e-usługami, które umożliwią spójne, harmonijne zarządzanie danymi przestrzennymi z obszaru powiatu tomaszowskiego. Projekt dotyczy aktualnych, wiarygodnych danych, które zostają udostępnione wszystkim zainteresowanym  podmiotom w tym dla mieszkańców, przedsiębiorców, geodetów, komorników, rzeczoznawców, projektantów a także gmin powiatu tomaszowskiego.

Kluczowe elementy projektu to:

 

- rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej m.in. dostawa sprzętu komputerowego, serwerów, macierzy, przełączników dostępowych, NAS i urządzenia wielofunkcyjnego,

 

- rozbudowa oprogramowania poprzez zakup serwerowego systemu operacyjnego, systemu operacyjnego PC, systemu biurowego,

 

- rozbudowy Geoportalu i systemu informacji przestrzennej z e-usługami publicznymi,

 

- utworzenie bazy danych przestrzennych EGiB (ewidencja gruntów i budynków), GESUT (geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu), BDOT 500 (baza danych obiektów topograficznych) i PZGiK (powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny) wraz z digitalizacją zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski

Całkowita wartość projektu: 14 473 574, 72 zł

Dofinasowanie: 7 749 630,09 zł

Powiat Tomaszowski: 4 921 993,05 zł

Umowa o dofinansowanie została podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego 30.11.2017 r.

 

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska

27.12.2021r.

W związku z realizacją projektu „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” Powiat Tomaszowski informuje, że zrealizowane zostały umowy na zadania pn.:

-  „Dostawa baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1 : 500 do 1 : 5000 wraz z inwentaryzacją szczegółową osnowy geodezyjnej (poziomej) dla części powiatu tomaszowskiego tj.: gmina Czerniewice, gm. Będków, gm. Rzeczyca, miasto Tomaszów Mazowiecki, gm. Żelechinek, gm. Inowłódz, gm. Budziszewice”

- „Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1 : 500 do 1 : 5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Tomaszów Mazowiecki”

- „Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Lubochnia (część 2) wraz z dostawą baz danych GESUT, BDOT i z digitalizacją PZGiK dla gm. Lubochnia, gm. Rokiciny, gm. Ujazd”

- „Dostawa baz danych EGIB dla gminy Lubochnia (część 2) wraz z dostawą baz danych GESTU, BDOT dla skali od 1 :500 do 1: 5000 i digitalizacją części PZGiK dla gm. Lubochnia, gm. Rokiciny, gm. Ujazd”

- „Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Rokiciny” ( część 1)

-  „Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Rokiciny” (część 3)

- „Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Czerniewice ( obręby: Czerniewice, Lechów, Lipie, Pokonice Duże, Wólka Jagielczyńska, Zubki Duże).”

Wykonano ulotki promocyjne projektu oraz naklejki na sprzęt komputerowy.

 

www.mapadotacji.gov.pl

Termin zakończenia finansowego projektu: 30.06.2021r.

 Całkowita wartość projektu: 11 973 053,70 PLN

 Dofinansowanie EFRR: 8 149 680,00 PLN

 

 

Projekt nr WND.RPLD.07.01.02-10-0005/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych,

Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne,

Poddziałanie VII 1.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne

 

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska

28.12.2020r.

W związku z realizacją projektu „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” Powiat Tomaszowski informuje, że:  

-w dniu 26.03.2020 r., została zawarta umowa na zadanie pn. „Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gm. Rokiciny część 1”;

- w dniu 27.07.2020 r. została zawarta umowa na zadanie pn. „ Dostawa baz danych  ewidencji gruntów i budynków) dla Gminy Lubochnia (część 2) wraz z dostawą baz danych geodezyjnych ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1 : 500 do 1: 5000 i z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gm.  Lubochnia, gm. Rokiciny i gm. Ujazd”;

-w dniu 28.07.2020r. została zawarta umowa na zadanie pn. „ Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Rokiciny (część 1 ).”;

W dniu 29.07.2020r. została zawarta umowa na zadanie „ Dostawa baz danych  ewidencji gruntów i budynków dla gminy Czerniewice (obręby: Czerniewice, Lechów, Lipie, Podkonice Duże, Wólka Jagielczyńska, Zubki Duże)”

Zostały zakończone pomiary terenowe i zebrane dane w zakresie EGiB z terenu Tomaszowa Mazowieckiego.

W trakcie realizacji są  umowy „Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Rokiciny część 2”, „Dostawa baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1 : 500 do 1 : 5000 wraz z inwentaryzacją szczegółową osnowy geodezyjnej (poziomej) dla części powiatu tomaszowskiego tj.: gmina Czerniewice, gm. Będków, gm. Rzeczyca, miasto Tomaszów Mazowiecki, gm. Żelechinek, gm. Inowłódz, gm. Budziszewice”, „Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1 : 500 do 1 : 5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Tomaszów Mazowiecki”, „Pełnienie funkcji doradcy ds. technicznych nad realizacją projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski.”

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, Wykonawcy wystąpili o wydłużenie okresu realizacji umów.

 

www.mapadotacji.gov.pl

Termin zakończenia finansowego projektu: 30.06.2021r.

 Całkowita wartość projektu: 11 973 053,70 PLN

 Dofinansowanie EFRR: 8 149 680,00 PLN

 

 

Projekt nr WND.RPLD.07.01.02-10-0005/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych,

Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne,

Poddziałanie VII 1.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne

 

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska

30.12.2019 r.

 

W związku z realizacją projektu „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” Powiat Tomaszowski informuje, że zostały podpisane dwie umowy :

1. Umowa Nr ZP.273.11.2019 z dnia 23.08.2019 r. z firmą Geores Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Targowa 3, na zadanie pod nazwą: „Dostawa baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1 : 500 do 1 : 5000 wraz z inwentaryzacją szczegółową osnowy geodezyjnej (poziomej) dla części powiatu tomaszowskiego tj.: gmina Czerniewice, gm. Będków, gm. Rzeczyca, miasto Tomaszów Mazowiecki, gm. Żelechinek, gm. Inowłódz, gm. Budziszewice”.

2. Umowa Nr ZP.272.12.2019 z dnia 30.08.2019 r. z Firmą Intertim Sp. z o. o. z siedzibą w Suwałkach, ul. T. Noniewicza Nr 85B lok.  IV, na zadanie pod nazwą: : „Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1 : 500 do 1 : 5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Tomaszów Mazowiecki”. W grudniu 2019 został odebrany pierwszy etap prac.

  W dniu 19.08.2022 r. został podpisany Aneks do o umowy o dofinansowanie na mocy którego, zostały zmienione zapisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

 www.mapadotacji.gov.pl

Termin zakończenia finansowego projektu: 30.06.2021r.

 Całkowita wartość projektu: 11 973 053,70 PLN

 Dofinansowanie EFRR: 8 149 680,00 PLN

 

Projekt nr WND.RPLD.07.01.02-10-0005/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych,

Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne,

Poddziałanie VII 1.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne

 

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska

05.04.2019 r.

                   W związku z realizacją projektu „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” Powiat Tomaszowski informuje, że unieważnione zostały postępowania przetargowe ogłoszone w dniach 28 i 29 sierpnia 2018 r. oraz w dniu 24 września 2018 r. ze względu na niewyłonienie najkorzystniejszej oferty.

W dniu 25 stycznia 2019 r. podpisany został Aneks do umowy o dofinansowanie na mocy którego wydłużona została realizacja projektu do 30 czerwca 2021 r.

W związku z powyższym Powiat Tomaszowski ponownie ogłosił postępowania przetargowe na:

- Dostawę baz danych EGIB, GESUT i BDOT dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz modernizacją szczegółowej osnowy poziomej dla części powiatu tomaszowskiego dla gmin Ujazd, Rokiciny, Tomaszów Mazowiecki, Lubochnia.

- Dostawę baz danych GESUT i BDOT dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z inwentaryzacją szczegółowej osnowy geodezyjnej (poziomej) dla części powiatu tomaszowskiego tj.: gm. Czerniewice, gm. Będków, gm. Rzeczyca, miasto Tomaszów Mazowiecki, gm. Żelechlinek, gm. Inowłódz, gm. Budziszewice.

 
 Termin zakończenia finansowego projektu: 30.06.2021r.

 Całkowita wartość projektu: 11 973 053,70 PLN

 Dofinansowanie EFRR: 8 149 680,00 PLN

  www.mapadotacji.gov.pl

Projekt nr WND.RPLD.07.01.02-10-0005/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych,
Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, 
Poddziałanie VII 1.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne 


Fundusze Europejskie, Promuje Łódzkie, Unia Europejska

28.09.2018 r.

                   W związku z realizacją projektu „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” Powiat Tomaszowski informuje, że:

 1. W dniach  28 i 29.08.2018 r. ogłoszone zostały 4 postępowania przetargowe na:

Dostawę baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz modernizacją szczegółowej osnowy poziomej dla części powiatu tomaszowskiego dla gmin Ujazd, Rokiciny, Tomaszów Mazowiecki, Lubochnia

2. W dniu 24 września 2018 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na:

Dostawę baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz modernizacją szczegółowej osnowy poziomej dla części powiatu tomaszowskiego tj.: gm. Czerniewice, gm. Będków, gm. Rzeczyca, miasto Tomaszów Mazowiecki, gm. Żelechlinek, gm. Inowłódz, gm. Budziszewice.

 
 Termin zakończenia finansowego projektu: 30.06.2020r.

 Całkowita wartość projektu: 11 973 053,70 PLN

 Dofinansowanie EFRR: 8 149 680,00 PLN

 www.mapadotacji.gov.pl

 Projekt nr WND.RPLD.07.01.02-10-0005/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych,
Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, 
Poddziałanie VII 1.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne 

 

Fundusze Europejskie, Promuje Łódzkie, Unia Europejska

17.05.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” w dniu  30.04.2018 r. Powiat Tomaszowski podpisał umowę z Firmą EF Consultancy Sp. z o.o.  na pełnienie funkcji doradcy ds. technicznych nad realizacją projektu, która odpowiedzialna będzie m.in. za przygotowanie szczegółowych warunków technicznych, nadzór i kontrolę postępu prac geodezyjnych, jakości sporządzonych baz danych (EGiB, GESUT, BDOT 500) w szczególności ich zgodności ze standardami i przepisami prawa w zakresie geodezji i kartografii.

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańców województwa łódzkiego
a w szczególności powiatu tomaszowskiego do e-usług publicznych o wysokim poziomie dojrzałości oraz poprawa jakości udostępnianych w postaci cyfrowej informacji sektora publicznego.

Realizacja projektu zakłada stworzenie systemu informatycznego obejmującego infrastrukturę techniczną, cyfrowe i zdigitalizowane zbiory danych przestrzennych, infrastrukturę teleinformatyczną, dedykowane rozwiązania systemowe wraz z ogólnodostępnymi dojrzałymi e-usługami które umożliwią spójne, harmonijne zarządzanie danymi przestrzennymi z obszaru powiatu tomaszowskiego. Projekt dotyczy aktualnych, wiarygodnych danych, które zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym  podmiotom w tym dla mieszkańców, przedsiębiorców, geodetów, komorników, rzeczoznawców, projektantów a także gmin powiatu tomaszowskiego. 

Termin zakończenia finansowego projektu: 30.06.2020r.

Całkowita wartość projektu: 11 973 053,70 PLN

Dofinansowanie EFRR: 8 149 680,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Projekt nr WND.RPLD.07.01.02-10-0005/17 jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych,
Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne 
Poddziałanie VII 1.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne 

 

Fundusze Europejskie, Promuje Łódzkie, Unia Europejska

06.12.2017 r.

                   Powiat Tomaszowski informuje, że w dniu  30.11.2017 r. została podpisana z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi  umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski”.

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańców województwa łódzkiego a w szczególności powiatu tomaszowskiego do e-usług publicznych o wysokim poziomie dojrzałości oraz poprawa jakości udostępnianych w postaci cyfrowej informacji sektora publicznego.

Realizacja projektu zakłada stworzenie systemu informatycznego obejmującego infrastrukturę techniczną, cyfrowe i zdigitalizowane zbiory danych przestrzennych, infrastrukturę teleinformatyczną, dedykowane rozwiązania systemowe wraz z ogólnodostępnymi dojrzałymi e-usługami które umożliwią spójne, harmonijne zarządzanie danymi przestrzennymi z obszaru powiatu tomaszowskiego. Projekt dotyczy aktualnych, wiarygodnych danych, które zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym  podmiotom w tym dla mieszkańców, przedsiębiorców, geodetów, komorników, rzeczoznawców, projektantów a także gmin powiatu tomaszowskiego.  

Kluczowe elementy projektu to:
-rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej  m.in. dostawa sprzętu komputerowego, serwerów, macierzy, przełączników dostępowych, NAS i urządzenia wielofunkcyjnego,
-rozbudowa oprogramowania poprzez zakup serwerowego systemu operacyjnego, systemu operacyjnego PC, systemu biurowego,
-rozbudowy Geoportalu i systemu informacji przestrzennej z e-usługami publicznymi,
-utworzenie bazy danych przestrzennych EGiB (ewidencja gruntów i budynków), GESUT (geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu), BDOT 500 (baza danych obiektów topograficznych) i PZGiK (powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny) wraz z digitalizacją zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

Zdigitalizowane w wyniku realizacji projektu zasoby informacyjne zostaną udostępnione:
-w budynku Starostwa Powiatowego
-za pośrednictwem internetu – Geoportalu powiatowego.

Projekt zakłada wdrożenie usług elektronicznych które będą skierowane do:
-mieszkańców – typ A2C
-administracji – typ A2A
-biznesu – typ A2B

Projekt umożliwi realizację e-usług publicznych zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami wszystkich odbiorców.

Termin zakończenia finansowego projektu: 30.06.2020r.

Całkowita wartość projektu: 11 973 053,70 PLN

Dofinansowanie EFRR: 8 149 680,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Projekt nr WND.RPLD.07.01.02-10-0005/17 jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych,
Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne 
Poddziałanie VII 1.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne 

Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski

Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski


DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.