Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 14 lipca 2024
Imieniny: Stella, Bonawentura, Marcelin
pochmurno
25°C
Powróć do: Fundusze UE i krajowe

Fundusze UE 2004 - 2006

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR:

 

1„Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim”:

-         program:                                  ZPORR – działanie 1.3.2 –  Wniosek Nr 139/04,

-         Umowa Nr: Z/2.10/I/1.3.2/139/04/U/67/05 z dnia 17 lutego 2005 roku

-         całkowita wartość zadania:        1.902.987,83,- zł,

-          wydatki kwalifik.                      1.866.814,79 zł

-         wartość dofinansowania:           1.400.111,09- zł, - 75 %

-         realizacja zadania w latach 2004-2005

 

Zrealizowany projekt zapewnia szybki dostęp do wstępnej diagnostyki i podejmowanie leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, w tym poszkodowanym w stanach wyjątkowych i katastrofach. W celu usprawnienia obsługi chorych przebudowano istniejący wewnątrz układ komunikacyjny (dojazd do budynków). Wykonano także zadaszenie podjazdu dla ambulansów, w obrębie podjazdu przebudowana została droga dla ambulansów i wyodrębniony wjazd i wyjazd. Zmodernizowano powierzchnię o 522 m² budynków i obiektów szpitalnych, wybudowano place o powierzchni 139,6 m² oraz zakupiono sprzęt medyczny dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 

 1. 2.       Przebudowa ulicy Legionów na odcinku od ulicy Zielonej do ulicy Podleśnej
    w Tomaszowie Maz
  .”:

-         program:                                  ZPORR – działanie 1.1.1 –  Wniosek Nr 546/04,

-         Umowa Nr: Z/2.10/I/1.1.1/546/04/U/139/05 z dnia 3 listopada 2005 roku

-         całk. wartość zadania:   607.726,10 zł,

-         wydatki kwalifikowalne  607.726,10 zł

-         wartość dofinansowania:           455.794,58 zł – 75 %

-         długość zmodernizowanej drogi – 380 m wraz z chodnikami o długości 760 m.

-         realizacja zadania w latach 2005-2006

W wyniku przebudowy tego odcinka powstał nowy ciąg komunikacyjny włączający tą część miasta do układu transportowego całego miasta. Standard techniczny tej drogi uniemożliwiał bezpieczny dojazd do atrakcyjnych turystycznie miejsc w Tomaszowie Mazowieckim. Brak odwodnienia i duże obciążenie ruchem spowodowało powstanie głębokich wybojów i kolein. Modernizacja wpłynęła znacząco na rozwój gospodarczy pół.-zach. części miasta. Projekt przyczynił się do zaktywizowania działających na terenie powiatu firm oraz powstanie nowych. Brak utwardzonej nawierzchni stanowił skuteczny czynnik uniemożliwiający rozwój podmiotów gospodarczych. Likwidacja bariery komunikacyjnej przyczyniła się pośrednio do rozwoju usług budowlanych co przełożyło się na powstanie nowych miejsc pracy. Celem nadrzędnym projekt jest poprawa warunków przewozu pasażerskiego i towarowego, a tym samym zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia. Projekt przyczynił się także do spełnienia szeregu celów cząstkowych jak:

-          poprawa dostępu do systemu komunikacyjnego lokalnego i ponadlokalnego;

-          zwiększenie liczby mieszkańców i przedsiębiorców wykorzystujących wyremontowaną infrastrukturę;

-          zmniejszenie liczby wypadków;

-          zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów.    

 

 1. 3.        „Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E - ulica Pod Grotami i Nagórzycka w Tomaszowie
  Mazowieckim
  ”:

-         program:                                  ZPORR – działanie 1.1.1 – Nr 67/05,

-         Umowa Nr: Z/2.10/I/1.1.1/67/05/U/292/06 z dnia 8 grudnia 2006 roku

-         całk. wartość zadania:   2.461.559,09- zł,

-         wydatki kwalifik.                       2.151.932,67 zł

-         wartość dofinansowania:           1.613.949,50,- zł - 75 %

-         długość zmodernizowanej drogi 2.302,51 m.

-         realizacja zadania w 2005-2007 r.

 

 

    Projekt dotyczył drogi powiatowej nr 4327E na odcinku ulic Pod Grotami i Nagórzyckiej położonych w dzielnicy Tomaszowa – Nagórzyce. Przebudowa drogi objęła odcinek o długości 2.302,10 i była ona kontynuacją przebudowy wykonanej w roku 2000, kiedy przebudowie poddano 5-kilometrowy odcinek drogi 4327E w ciągu ul. Jana Pawła II do ul. Pod Grotami. W ramach projektu wykonano także ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż przebudowywanej drogi. Szerokość drogi zwiększono do 6 m, co przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa ruchu zarówno pieszych, rowerzystów jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu. W ramach projektów wykonano także zjazdy i wjazdy na posesje, 3 przepusty.

Remont tej drogi wynikał przede wszystkim z potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu, zarówno mieszkańców powiatu jak i odwiedzających Tomaszów turystów. Jest to istotny szlak komunikacyjny, ze względu na umożliwienie dojazdu do atrakcyjnych turystycznie okolic Tomaszowa, co ma bezpośrednie przełożenie na działalność gospodarczą w rejonie dotkniętym strukturalnym bezrobociem. Zaniedbana infrastruktura drogowa pogarsza wizerunek powiatu jak i gmin, przez które ta droga przebiega. Wyższy standard infrastruktury drogowej podnosi atrakcyjność inwestycyjną Tomaszowa Mazowieckiego.

W wyniku zrealizowanego projektu osiągnięto następujące efekty:

-          zmniejszył się o 100% czas przejazdu co spowodowało upłynnienie potoku ruchu,

-          natężenie ruchu w perspektywie do roku 2009 wzrośnie z 59 pojazdów na godzinę do 68,

-          poprawi się nośność drogi do 80kN/oś,

-          ilość wypadków spadnie z poziomu 10 rocznie do 5 na rok,

-          nastąpiło turystyczne uatrakcyjnienie terenów wokół Zalewu Sulejowskiego.                             

 

 1. 4.        „Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim a Spałą”:

-         program:                                  ZPORR – działanie 1.4 Wniosek Nr 29/06

-         Umowa nr: Z/2.10/I/1.4/29/06/U/333/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku

-         całkowita wartość zadania         4.032.961,70- zł

-         wydatki kwalifik.                       3.852.848,50                  

-         wartość dofinansowania:           2.119.066,68- zł, - 55%

-         długość wybudowanego ciągu pieszo-rowerowego – 10.827,5 m

-         etap:                                       zakończone.

-         realizacja zadania w latach  2007 – 2008

Przedmiotem inwestycji była budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim a Spałą o długości 10 827,5 m. CPR przebiega przez tereny o zabudowie mieszk. oraz tereny leśne. Połączył istniejące CPR w ul. Św. Antoniego i Langego z półn.-zach. terenami Tomaszowa, leśnymi terenami rekreacyjnymi oraz Spałą, a w przyszłości Inowłodzem. Na terenie pozamiejskim, wzdłuż drogi krajowej nr 48 CPR był wybudowany od podstaw. W miejscu gdzie ścieżka będzie przecinać drogę krajową nr 48 wybudowane nastąpiły obustronne przepusty. W wyniku realizacji inwestycji całkowicie przekształcony i zagospodarowany na cele turystyczne został na obszarze miasta Tomaszowa teren o łącznej pow. 1,3 ha, a poza obszarem miejskim teren 3,30 ha. Inwestycja radykalnie zmieniła wygląd ulic Tomaszowa, przez, które przebiega. Na odcinku przebiegającym przez lasy spalskie powstał nowy bezpieczny dla pieszych i rowerzystów, atrakcyjny element drogi.

Celem projektu było rozszerzenie oferty turystycznej powiatu, przedłużenie sezonu turystycznego w Spale oraz polepszenie wykorzystania bazy noclegowej Spały oraz Ośrodka Przygotowań Olimpijskich. Projekt przyczynił się z pewnością do pobudzenia aktywności gospodarczej, szczególnie MŚP, które swoją ofertę będą mogły skierować na obsługę ruchu turystycznego. Przyczyniło się to do spadku bezrobocia w Powiecie. CPR uzupełnił istniejącą sieć szlaków turystycznych, rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych co w przyszłości zaowocuje wykreowaniem nowego markowego produktu turystycznego – sieć powiązanych ze sobą szlaków i ciągów rowerowych ze szlakiem wodnym na zb. Sulejowskim i rz. Pilicy w granicach woj. Łódzkiego na odcinku od Sulejowa do Nowego Miasta. CPR ułatwił komunikację oraz wpłynął na poprawę bezpieczeństwa użytkowników, poprawił dostępność do miejsc kultury, zabytków, rezerwatów przyrody. Projekt oznacza dla powiatu możliwość promocji  jako rejonu atrakcyjnego turystycznie i wyposażonego w niezbędną infrastrukturę.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),(Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim jest Starosta Tomaszowski,  ul. Św. Antoniego 41 w Tomaszowie Maz.  97-200 Tomaszów Maz..
 2. Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu: iod@powiat-tomaszowski.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a)    wypełnienia obowiązków prawnych;
  b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami;
  c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Przetwarzane dane mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
  a.      inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  b.      inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a w/w Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.