Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 14 lipca 2024
Imieniny: Stella, Bonawentura, Marcelin
pochmurno
23°C
Powróć do: Fundusze UE i krajowe

Fundusze Unijne - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb 

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM WE WSPÓŁPRACY Z POLITECHNIKĄ ŁÓDZKĄ 
WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ.

 

„Współpraca szkoły z uczelnią - branża elektroenergetyczna - technik elektryk, grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, grupa II”

 

Opis projektu:

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim we współpracy z Politechniką Łódzką współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach projektu zostaną zidentyfikowane i uszczegółowione efekty uczenia się z podstawy programowej dla zawodu. Zostanie opracowany  program nauczania dla 2 zawodów technik elektryk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w branży elektroenergetycznej dostosowany do potrzeb rynku pracy. Zostaną opracowane 2 organizacje zajęć dla zawodu, które przede wszystkim będą uwzględniać organizację zajęć wprowadzonych na uczelni i w szkole. Organizacja zajęć dla uczniów przez wykładowców będzie uwzględniać: wymiar godzinowy zajęć prowadzonych na uczelni, formy zajęć: na uczelni np. wykłady, zajęcia, laboratoria, prezentacje, spotkania, konferencje, webinaria, a także przykładowe formy zajęć w szkole, metody i formy pracy z uczniem, zasady opieki nad uczniami podczas zajęć na uczelni.

Współpraca pomiędzy szkołą, uczelnią i pracodawcą polegać będzie na wspólnym opracowaniu treści z zakresu kształcenia zawodowego oraz treści stanowiące dodatkowe umiejętności zawodowe.

Projekt obejmie  – 63 osoby

Czas realizacji  – 01.08.2020 r. do 31.03.2023 r.

Numer Naboru: POWR.02.15.00-IP.02-00-001/20
Numer Umowy: POWR.02.15.00-00-1004/20
Numer Wniosku: POWR.02.15.00-00-1004/20

Wartość projektu:

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych  projektu wynosi: 1 188 700,56 zł.
Dofinansowanie: 1 188 700,56 zł.
- ze środków europejskich: 1 001 836,83 zł
- ze środków dotacji celowej: 186 863,73 zł

Cel:

Celem głównym projektu jest opracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkoły zawodowej tj. ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim z uczelnią wyższą tj. Politechniką Łódzką dla zawodów technik elektryk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w branży elektroenergetycznej przy współpracy pracodawcy, w okresie od 01.08.2020 r. do 31.03.2023 r. 

Cele szczegółowe: Zostaną opracowane rozwiązania w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi dla 2 zawodów technik elektryk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w branży elektroenergetycznej. 

Zadania:

1.       Opracowanie dostosowanego do potrzeb rynku pracy programu nauczania dla 2 zawodów technik elektryk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w branży elektroenergetycznej;
2.       Opracowanie organizacji zajęć dla uczniów;
3.       Wypracowanie propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w branży;
4.       Opracowanie form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego;
5.       Pilotażowe wdrożenie przykładowych rozwiązań w klasie patronackiej dwóch szkół w Tomaszowie Mazowieckim;
6.       Opracowanie modelu współpracy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe z uczelnią uwzgledniający również ich współpracę z pracodawcą.
Weryfikacja i akceptacja modelu przez ekspertów z Politechniki Łódzkiej.

Planowane efekty:

Opracowanie programu nauczania który będzie uwzględniać przepisy dotyczące podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu. Program realizacji specjalizacji w danym zawodzie będzie określać zasady organizacji specjalizacji oraz wymiar godzinowy zajęć. Przykładowy program nauczania zwiększy atrakcyjność kształcenia zawodowego, wzmocni powiązania pomiędzy kształceniem zawodowym i szkolnictwem wyższym, zwiększy przenikalność pomiędzy systemami, zwiększy atrakcyjność dla przyszłych uczniów oraz bardziej dopasuje ofertę edukacyjną szkoły do aktualnych  potrzeb rynku pracy. Partner i Politechnika Łódzka współuczestniczą przy opracowaniu organizacji zajęć dla zawodów. 

W efekcie zostanie uzyskane lepsze dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia  oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Wskazanie partnera wiodącego w tym projekcie:

Politechnika Łódzka – uczelnia,
NIP 7270021895
REGON 000001583
Kod pocztowy 90-924
Miejscowość: Łódź
Ulica Stefana Żeromskiego 116
Adres e-mail: standoj@p.lodz.pl
Telefon – 42 631 36 14
Forma prawna beneficjenta – uczelnia
Forma własności – państwowa osoba prawna

 

Harmonogram udzielonego wsparcia - współpraca szkoły z uczelnią - branża elektroenergetyczna, technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

 


 

„Współpraca szkoły z uczelnią - branża mechaniczna, technik mechanik”

Opis projektu:

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim we współpracy z Politechniką Łódzką współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach projektu zostaną zidentyfikowane i uszczegółowione efekty uczenia się z podstawy programowej dla zawodu. Zostanie opracowany  program nauczania dla zawodu technik mechanik w branży mechanicznej dostosowany do potrzeb rynku pracy. Zostanie opracowana organizacja zajęć dla zawodu, który przede wszystkim będzie uwzględniać organizację zajęć wprowadzonych na uczelni i w szkole. Organizacja zajęć dla uczniów przez wykładowców będzie uwzględniać: wymiar godzinowy zajęć prowadzonych na uczelni, formy zajęć: na uczelni np. wykłady, zajęcia, laboratoria, prezentacje, spotkania, konferencje, webinaria, a także przykładowe formy zajęć w szkole, metody i formy pracy z uczniem, zasady opieki nad uczniami podczas zajęć na uczelni.

Współpraca pomiędzy szkołą, uczelnią i pracodawcą polegać będzie na wspólnym opracowaniu treści z zakresu kształcenia zawodowego oraz treści stanowiące dodatkowe umiejętności zawodowe.

Projekt obejmie  – 33 osoby

Czas realizacji  – 01.08.2020 r. do 31.03.2023 r.
Numer Naboru: POWR.02.15.00-IP.02-00-001/20
Numer Umowy: POWR.02.15.00-00-1003/20
Numer Wniosku: POWR.02.15.00-00-1003 /20

Wartość projektu:

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych  projektu wynosi: 722 608,62 zł.
Dofinansowanie: 722 608,62 zł.
- ze środków europejskich: 609 014,54 zł
- ze środków dotacji celowej: 113 594,08 zł

Cel:

Celem głównym projektu jest opracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkoły zawodowej tj. ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim z uczelnią wyższą tj. Politechniką Łódzką dla zawodu technik mechanik w branży mechanicznej w okresie od 01.08.2020 r. do 31.03.2023 r. 

Cele szczegółowe: Zostaną opracowane rozwiązania w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi dla zawodu technik mechanik w branży mechanicznej. 

Zadania:

1.       Opracowanie dostosowanego do potrzeb rynku pracy programu nauczania dla zawodu technik mechanik;
2.       Opracowanie organizacji zajęć dla uczniów;
3.       Wypracowanie propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w branży;
4.       Opracowanie form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego;
5.       Pilotażowe wdrożenie przykładowych rozwiązań w klasie patronackiej w ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim;
6.       Opracowanie modelu współpracy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe z uczelnią uwzgledniający również ich współpracę z pracodawcą.
Weryfikacja i akceptacja modelu przez ekspertów z Politechniki Łódzkiej.

Planowane efekty:

Opracowanie programu nauczania który będzie uwzględniać przepisy dotyczące podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu. Program realizacji specjalizacji w danym zawodzie będzie określać zasady organizacji specjalizacji oraz wymiar godzinowy zajęć. Przykładowy program nauczania zwiększy atrakcyjność kształcenia zawodowego, wzmocni powiązania pomiędzy kształceniem zawodowym i szkolnictwem wyższym, zwiększy przenikalność pomiędzy systemami, zwiększy atrakcyjność dla przyszłych uczniów oraz bardziej dopasuje ofertę edukacyjną szkoły do aktualnych  potrzeb rynku pracy. Partner i Politechnika Łódzka współuczestniczą przy opracowaniu organizacji zajęć dla zawodów. 

W efekcie zostanie uzyskane lepsze dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia  oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Wskazanie partnera wiodącego w tym projekcie

Politechnika Łódzka – uczelnia,
NIP 7270021895
REGON 000001583
Kod pocztowy 90-924
Miejscowość: Łódź
Ulica Stefana Żeromskiego 116
Adres e-mail: standoj@p.lodz.pl
Telefon – 42 631 36 14
Forma prawna beneficjenta – uczelnia
Forma własności – państwowa osoba prawna

 

Harmonogram udzielonego wsparcia - Współpraca szkoły z uczelnią - branża mechaniczna, technik mechanik 

 


 

„Współpraca szkoły z uczelnią - branża teleinformatyczna, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych”

Opis projektu:

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim we współpracy z Politechniką Łódzką współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach projektu zostaną zidentyfikowane i uszczegółowione efekty uczenia się z podstawy programowej dla zawodu. Zostanie opracowany  program nauczania dla zawodu monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych w branży teleinformatycznej dostosowany do potrzeb rynku pracy. Zostanie opracowana organizacja zajęć dla zawodu, który przede wszystkim będzie uwzględniać organizację zajęć wprowadzonych na uczelni i w szkole. Organizacja zajęć dla uczniów przez wykładowców będzie uwzględniać: wymiar godzinowy zajęć prowadzonych na uczelni, formy zajęć: na uczelni np. wykłady, zajęcia, laboratoria, prezentacje, spotkania, konferencje, webinaria, a także przykładowe formy zajęć w szkole, metody i formy pracy z uczniem, zasady opieki nad uczniami podczas zajęć na uczelni.

Współpraca pomiędzy szkołą, uczelnią i pracodawcą polegać będzie na wspólnym opracowaniu treści z zakresu kształcenia zawodowego oraz treści stanowiące dodatkowe umiejętności zawodowe.

Projekt obejmie  – 25 osób

Czas realizacji  – 01.08.2020 r. do 31.03.2023 r.
Numer Naboru: POWR.02.15.00-IP.02-00-001/20
Numer Umowy: POWR.02.15.00-00-1005/20
Numer Wniosku: POWR.02.15.00-00-1005/20

Wartość projektu:

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych  projektu wynosi: 737 489,88 zł.
Dofinansowanie: 737 489,88 zł
- ze środków europejskich: 621 556,47 zł
- ze środków dotacji celowej: 115 933,41 zł

Cel:

Celem głównym projektu jest opracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkoły zawodowej tj. ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim z uczelnią wyższą tj. Politechniką Łódzką dla zawodu monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych w branży teleinformatycznej w okresie od 01.08.2020 r. do 31.03.2023 r. 

Cele szczegółowe: Zostaną opracowane rozwiązania w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi dla zawodu monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych w branży teleinformatycznej.

Zadania:

1.       Opracowanie dostosowanego do potrzeb rynku pracy programu nauczania dla zawodu monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych w branży teleinformatycznej;
2.       Opracowanie organizacji zajęć dla uczniów;
3.       Wypracowanie propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w branży;
4.       Opracowanie form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego;
5.       Pilotażowe wdrożenie przykładowych rozwiązań w klasie patronackiej w ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim;
6.       Opracowanie modelu współpracy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe z uczelnią uwzgledniający również ich współpracę z pracodawcą.
Weryfikacja i akceptacja modelu przez ekspertów z Politechniki Łódzkiej.

Planowane efekty:

Opracowanie programu nauczania który będzie uwzględniać przepisy dotyczące podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu. Program realizacji specjalizacji w danym zawodzie będzie określać zasady organizacji specjalizacji oraz wymiar godzinowy zajęć. Przykładowy program nauczania zwiększy atrakcyjność kształcenia zawodowego, wzmocni powiązania pomiędzy kształceniem zawodowym i szkolnictwem wyższym, zwiększy przenikalność pomiędzy systemami, zwiększy atrakcyjność dla przyszłych uczniów oraz bardziej dopasuje ofertę edukacyjną szkoły do aktualnych  potrzeb rynku pracy. Partner i Politechnika Łódzka współuczestniczą przy opracowaniu organizacji zajęć dla zawodów. 

W efekcie zostanie uzyskane lepsze dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia  oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Wskazanie partnera wiodącego w tym projekcie

Politechnika Łódzka – uczelnia,
NIP 7270021895
REGON 000001583
Kod pocztowy 90-924
Miejscowość: Łódź
Ulica Stefana Żeromskiego 116
Adres e-mail: standoj@p.lodz.pl
Telefon – 42 631 36 14
Forma prawna beneficjenta – uczelnia
Forma własności – państwowa osoba prawna

 

Harmonogram udzielonego wsparcia - Współpraca szkoły z uczelnią - branża teleinformatyczna - monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.