Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 20 czerwca 2024
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
słonecznie
13°C

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Wyniki głosowania na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim – IV kadencja

W dniu 20 grudnia 2021 r. komisja skrutacyjna powołana uchwałą nr 892/2021 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2021 r. ustaliła wyniki głosownia na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim na czas IV kadencji. Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Lp.

Imię i nazwisko kandydata

Nazwa organizacji zgłaszającej kandydata

Liczba ważnych głosów

1.

Jadwiga Brajer

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Tomaszowie Maz.

11

2.

Ewa Czapnik

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejsko-Powiatowy Koło nr 1

1

3.

Elżbieta Gałek

Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek

8

4.

Alina Grzelka

Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

4

5.

Piotr Kucharski

Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego

18

6.

Bartłomiej Matysiak

Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego

18

7.

Alina Pietrzyk

Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek

2

8.

Bogumiła Schmid

Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne

2

9.

Antoni Smolarek

Ludowy Klub Kolarski START

17

10.

Dorota Tarka

Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne

5

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/223/2013 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 lutego 2013 r., w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania PRDPP w Tomaszowie Maz. do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Maz. może wejść ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy uzyskają największą ilość głosów. Z uwagi na fakt, że dwoje kandydatów – Alina Pietrzyk i Bogumiła Szmid uzyskało równą liczbę głosów (po 2), wyłonienie Członka Rady spośród nich nastąpiło w drodze losowania. W wyniku losowania wybrana została Pani Alina Pietrzyk.

Na podstawie przeliczonych ważnych głosów oraz wyniku losowania komisja ustaliła, że do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim na okres IV kadencji wejdą następujące osoby:

1. Jadwiga Brajer
2. Elżbieta Gałek
3. Alina Grzelka
4. Piotr Kucharski
5. Bartłomiej Matysiak
6. Alina Pietrzyk
7. Antoni Smolarek
8. Dorota TarkaGłosowanie na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/223//2013 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim, zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu tomaszowskiego do głosowania na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim na okres IV kadencji.

Głosowanie na kandydatów odbywa się na karcie do głosowania - do pobrania poniżej lub dostępnej w Wydziale Kultury i Promocji  Powiatu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz., pok. 226 (II piętro). Głosowanie trwa w dniach 7-14 grudnia 2021 r. Prawidłowo wypełnione karty należy złożyć osobiście w kancelarii lub przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego ul. św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Karta do głosowania na kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Maz.”

Spośród 10 zgłoszonych kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim wejdzie 8 osób, które otrzymają największą liczbę głosów. Wyniki głosowania ustali komisja powołana przez Zarząd Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim na posiedzeniu otwartym w terminie do 21 grudnia 2021 r.


 
Zaproszenie na spotkanie otwarte z kandydatami do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim – IV kadencja
 
W związku z wyborami do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim oraz zgodnie z § 3 ust. 8 Uchwały Nr XXXI/223//2013 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim, zapraszamy na spotkanie otwarte z udziałem osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych kandydujących do Powiatowej Rady Pożytku IV kadencji.

Spotkanie mające na celu zaprezentowanie się kandydatów, odbędzie się w dniu 6 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz. ul. Św. Antoniego 41 w sali konferencyjnej nr 129 (I piętro).

W celu umożliwienia udziału w spotkaniu jak największej liczby odbiorców przy jednoczesnym zachowaniu obostrzeń wynikających ze stanu pandemii, spotkanie będzie transmitowane na żywo na profilu społecznościowym Facebook Powiatu Tomaszowskiego: https://www.facebook.com/PowiatTomaszowskiMaz

Z uwagi na stan pandemii uczestnicy spotkania zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących obostrzeń. Obowiązuje również limit uczestników spotkania – do 50 osób.


 

LISTA KANDYDATÓW DO POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

W związku z zakończeniem naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim na okres IV kadencji, publikuje się listę kandydatów.

Lp.

Imię i nazwisko kandydata

Nazwa reprezentowanej organizacji

1.

Jadwiga Brajer

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy
w Tomaszowie Maz.

2.

Ewa Czapnik

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejsko-Powiatowy Koło nr 1

3.

Elżbieta Gałek

Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek

4.

Alina Grzelka

Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

5.

Piotr Kucharski

Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego

6.

Bartłomiej Matysiak

Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego

7.

Alina Pietrzyk

Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek

8.

Bogumiła Schmid

Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne

9.

Antoni Smolarek

Ludowy Klub Kolarski START

10.

Dorota Tarka

Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne

 


 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności pozytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim.

I. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim

1. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim, zwana dalej "Radą Pożytku",  jest organem konsultacyjnym Powiatu Tomaszowskiego w sprawach dotyczących sfery zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, poz.. 1243, poz. 1535). Celem działania Rady Pożytku jest wypracowanie kierunków merytorycznych będących podstawą do tworzenia praktycznej współpracy pomiędzy sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Rada Pożytku pełni funkcję doradczą i inicjatywną. Czas trwania kadencji Rady wynosi 3 lata.

2. W skład Rady Pożytku wchodzi 12 członków, w tym: dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Tomaszowie Maz., dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu w Tomaszowie Maz. oraz ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych.

3. Szczegółowe zasady powoływania, organizacji i trybu działania zawiera Uchwała Nr XXXI/223/2013 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 lutego 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r . poz. 2018).

II. Zasady naboru kandydatów

1. W dniach 26 października 2021 r. - 16 listopada 2021 r. działające na terenie Powiatu Tomaszowskiego organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim. Każda organizacja ma prawo do zgłoszenia maksymalnie dwóch kandydatów.

2. Zgłoszeń dokonuje się na karcie zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Karty należy złożyć osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz., przesłać pocztą tradycyjną na adres Starostwa lub pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: promocja@powiat-tomaszowski.pl 

III. Głosowanie na kandydatów

1. Do dnia 23 listopada 2021 r. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim zostanie ogłoszona imienna lista osób, których kandydatury zostały prawidłowo zgłoszone. Lista kandydatów dostępna będzie także do wglądu w Wydziale Kultury i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz.

2. W ciągu 14 dni od daty opublikowania listy kandydatów zostanie zorganizowane spotkanie otwarte z udziałem wszystkich osób kandydujących celem zaprezentowania się kandydatów. Termin spotkania zostanie podany wraz z listą kandydatów i zamieszczony na stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

3. Zastrzega się możliwość odstąpienia od organizacji spotkania z kandydatami w przypadku wprowadzenia obostrzeń wynikających ze stanu pandemii. W takim przypadku w terminie 14 dni od daty opublikowania listy kandydatów zostanie podana informacja o odstąpieniu od organizacji spotkania.

4. W ciągu 7 dni od daty odbycia się spotkania lub opublikowania informacji o odstąpieniu od organizacji spotkania, o którym mowa powyżej, organizacje będą mogły oddawać swoje głosy na kandydatów znajdujących się na liście.

5. Głosowanie odbędzie się na kartach do głosowania, których wzór stanowić będzie załącznik do listy kandydatów. Prawidłowo wypełnione karty należy złożyć osobiście w kancelarii lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Karta do głosowania na kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Maz.”

6. Każda organizacja może oddać głos maksymalnie na trzech kandydatów. Złożone głosy muszą zostać potwierdzone podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji.

7. Za nieważne uznaje się głosy, które:
1) wpłyną poza terminem wskazanym w ogłoszeniu;
2) zostaną oddane przez jedną organizację na więcej niż 3 kandydatów;
3) nie zostały podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji.

IV. Wyniki głosowania

1. Wynik głosowania ustali powołana przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Tomaszowie Maz. komisja złożona z 2 przedstawicieli Zarządu Powiatu oraz 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, których członkowie lub członkowie organów nie znajdują się na liście kandydatów.

2. Komisja obradować będzie na otwartym posiedzeniu. Termin posiedzenia komisji zostanie podany wraz z ogłoszeniem imiennej listy kandydatów.

3. Do Rady Pożytku wejdzie 8 kandydatów, którzy otrzymają największą liczbę głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje losowanie.

4. Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o tych z nich, którzy weszli w skład Rady Pożytku, Przewodniczący Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim ogłosi na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania.

5. Po rozstrzygnięciu naboru Zarząd Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim powoła Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim na okres IV kadencji.

6. Informacji w sprawie wyborów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim udziela Wydział Kultury i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim,  ul. św. Antoniego 41, pok. nr 226, tel. (44) 724-21-27, wew. 417, 418, e-mail: promocja@powiat-tomaszowski.pl

Pliki do pobrania:

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.