Środa, 07 czerwca 2023
Imieniny: Jarosław, Robert, Wiesław
pochmurno
26°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Ogłoszenia i aktualności

 

Ocena jakości współpracy Samorządu Województwa Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie województwa łódzkiego za 2022 rok - ankieta

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu tomaszowskiego (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich i inne) do udziału w krótkim badaniu, którego celem jest ocena jakości współpracy Samorządu Województwa Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku. 

Celem badania jest poznanie m.in preferencji sektora NGO w zakresie współpracy oraz zidentyfikowanie barier, które utrudniają rozwój wzajemnych relacji. Wyniki ankiety będą prezentowane wyłącznie w zestawieniach, w sposób uniemożliwiający łączenie danych osobowych Badanych z odpowiedziami udzielanymi na pytania w niej zawarte. Ankieta zawiera 14 pytań, a jej wypełnienie zajmuje około 10 minut.

Kliknij i wypełnij ankietę!

 

Urząd Marszałkowski zachęca również do zapisania się do newslettera "ngo w łódzkiem" na stronie https://ngo.lodzkie.pl/

 


 

Nabór wniosków do Programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór do Programów Ministra z zakresu kultury na 2023 rok. Uprawnionymi do składania wniosków są m.in. organizacje pozarządowe. Szczegóły naboru oraz rodzaje programów dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/kultura/programy-2023.

Zachęcamy do udziału.

 


 

Obowiązek zgłaszania przez organizacje pozarządowe wpisane do KRS i fundacje beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która nałożyła na organizacje pozarządowe (z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych) obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Organizacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 31 października 2021 roku mają na to czas do 31 stycznia 2022, organizacje powstałe już po wejściu w życie nowelizacji – 7 dni (nie licząc sobót i dni ustawowo wonnych od pracy) od daty zaistnienia zdarzenia. 7-dniowy termin obowiązuje także przy kolejnych zmianach beneficjentów rzeczywistych lub innych zmianach danych podlegających wpisowi.

Zgłoszenia dokonują osoby uprawnione do reprezentowania organizacji, zgodnie z zapisanymi w statucie zasadami reprezentacji. Jeśli reprezentacja ta jest więcej niż jednoosobowa, zgłoszenie muszą podpisać te osoby i w takim składzie, jak to jest przewidziane w statucie. To one będą też odpowiadać za poprawność i terminowość dokonanego zgłoszenia. W zgłoszeniu te osoby figurują jako Zgłaszający.

Oprócz Zgłaszających, którymi (prawie) zawsze są członkowie zarządu, w rejestrze zgłaszamy beneficjentów rzeczywistych. W przypadku stowarzyszenia zgłaszamy zatem cały zarząd, przy czym ci z członków zarządu, którzy będą zgłoszenie podpisywać, będą także Zgłaszającymi. Członkowie komisji rewizyjnej nie są natomiast beneficjentami rzeczywistymi stowarzyszenia, komisja nie jest bowiem organem stanowiącym stowarzyszenia, a jedynie organem kontrolnym.

W przypadku fundacji beneficjentami rzeczywistymi są osoby fizyczne posiadające więcej niż 25% głosów w organie stanowiącym fundacji lub jeśli takich osób nie ma – wszyscy członkowie zarządu.

Zgłoszenia dokonujemy wyłącznie przez stronę crbr.podatki.gov.pl (https://crbr.podatki.gov.plotwiera się w nowej karcie), podpisując je profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeśli statut organizacji wymaga podpisu więcej niż jednej osoby, formularz wypełnia i podpisuje jedna z uprawnionych osób, a następnie tak podpisany jest przekazany do podpisania kolejnej osobie.


 

PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU INFORMOWANIA ORGANU NADZORU PRZEZ STOWARZYSZENIA I FUNDACJE O PŁATNOŚCIACH W GOTÓWCE W WYSOKOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000 EURO

Starosta Tomaszowski w ramach sprawowanego nadzoru i kontroli nad fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie powiatu tomaszowskiego, zwraca się z prośbą o przesyłanie informacji według załączonego wzoru oświadczenia dotyczących przyjmowania lub dokonywania przez fundacje/stowarzyszenia płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji w sprawach majątkowych należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim, Wydział Kultury i Promocji Powiatu, ul. św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz. lub skanem na adres e-mail: promocja@powiat-tomaszowski.pl

Stowarzyszenia i fundacje są zobowiązane w ciągu roku do bieżącego informowania Starosty Tomaszowskiego (organu nadzoru) o każdym przypadku wystąpienia w organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 13 lipca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Szczegóły obowiązków instytucji obowiązanych dostępne TUTAJ.

Pliki do pobrania:

 


 

ORGANIZACJA DOSTAŁA DOTACJĘ. O CZYM MUSI PAMIĘTAĆ?

Dotacja może pochodzić ze środków publicznych (np. od administracji rządowej i samorządowej - urzędów miast, urzędów marszałkowskich, róznych instytucji), z funduszy europejskich lub od fundacji krajowej / zagranicznej. Na co tzreba uważać, by nie mieć kłopotów przy rozliczaniu otrzymanych pieniędzy? Portal organizacji pozarządowych www.ngo.pl przygotował pomocną infografikę.

Więcej przydatnych informacji dla organizacji pozarządowych na stronie https://poradnik.ngo.pl


 

OD 1 MARCA 2019 R. OBOWIĄZUJĄ NOWE WZORY OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ DO OTRATYCH KONKURSÓW OFERT I TZW. MAŁYCH GRANTÓW

Zostały podpisane nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Rozporządzenia weszły w życie z dniem 29 października 2018 r., jednak dla ofert złożonych do dnia 1 marca 2019 roku stosuje się przepisy dotychczasowe.

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!