Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 19 kwietnia 2024
Imieniny: Adolf, Leon, Tymon
deszcz
4°C
Powróć do: Fundusze UE i krajowe

Fundusze UE 2007 - 2013

1)„Zakup ambulansów wraz z wyposażeniem dla Szpitala Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim”

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Priorytet XII bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

Działanie 12.1  rozwój systemu ratownictwa medycznego

CWP: 1 355 060,55

Dofinansowanie 85%: 1 126 301,46

Realizacja: 2009

W ramach projektu zostaną zakupione 3 specjalistyczne środki transportu sanitarnego (ambulanse).
Będzie to 1 ambulans specjalistyczny (S) oraz 2 ambulanse podstawowe (P).Niezawodność techniczna, silniki pozwalające na szybkie osiągnięcie przyspieszenia przyczynią się wprost do osiągnięcia celu jakim jest dotarcie do osób poszkodowanych w czasie do 8 minut w mieście i do 15 minut poza miastem. Ambulans specjalistyczny będzie posiadał napęd 4 x 4, który daje większe bezpieczeństwo w ekstremalnych warunkach atmosferycznych oraz podczas dynamicznej jazdy i szybkiego pokonywania zakrętów, co ma miejsce w trakcie akcji ratunkowych. Takie rozwiązanie daje też możliwość dotarcia do miejsc o szczególnej trudności dojazdu. Przystosowanie do normy PN-EN1789 oraz nowoczesne wyposażenie spełniające najwyższe wymagania sharmonizowanych norm bezpieczeństwa i jakości, dadzą możliwość natychmiastowego podjęcia monitorowania stanu zdrowia pacjenta oraz zwiększenia efektywności leczenia go w pierwszej fazie, co przyczyni się do obniżenia poziomu śmiertelności i niepełnosprawności, będących wynikiem nagłych stanów zagrożenia zdrowia. Gabaryty karetek, w szczególności przedziału medycznego poprawią komfort i bezpieczeństwo przewożonych pacjentów oraz warunki pracy personelu medycznego. Bardzo ważnym elementem służącym do ratowania życia ludzkiego jest wyposażenie do postępowania w nagłych stanach zagrożenia zdrowotnego. Ze względu na istotne znaczenie w ratowaniu życia ludzkiego sprzęt ten musi wykonywać swoją pracę w sposób niezakłócony nawet w najtrudniejszych warunkach. Założenie to zostanie spełnione dzięki wyposażeniu ambulansu specjalistycznego w nowy, najwyższej jakości respirator transportowy. Do bezpośredniego ratowania życia służy też defibrylator(który będzie na  wyposażeniu nowych ambulansów S i P) wykorzystujący niskooenergoetyczny impuls dwufazowy zgodnie z najnowszymi zaleceniami międzynarodowymi dotyczącymi procedur resuscytacyjnych. Defibrylator jest urządzeniem w wyjątkowy sposób wspierającym pracę ratownika w czasie całej akcji ratowniczej, począwszy od pierwszych czynności na miejscu zdarzenia, poprzez analizę rytmu serca, aż po wspomaganie prowadzenia efektywnego i poprawnego masażu pośredniego serca. Projekt przewiduje także nowoczesne rozwiązania techniczne. Zakupiony ambulans specjalistyczny będzie wyposażony w defibrylator wykorzystujący najnowsze osiągnięcia telemedycyny. Nowoczesna technologia, wykorzystująca szybkie procesory i algorytmy do cyfrowego przetwarzania i kompresji sygnałów, umożliwia przesyłanie obrazów o wysokiej rozdzielczości, a także interaktywną transmisję audiowizualną z wyjątkową dokładnością i w czasie rzeczywistym. Umożliwia to w przypadku odległych i trudno dostępnych rejonów, szybki przekaz informacji o stanie pacjenta i interwencję lekarzy specjalistów. Takie rozwiązanie zwiększa efektywność działań ratownictwa medycznego poprzez: skrócenie czasu podejmowania decyzji przez koordynatora medycznego, ustalenie priorytetów transportowych na podstawie parametrów życiowych pacjentów oraz stałe monitorowanie i pozycjonowanie pacjentów podczas akcji ratunkowej. Dzięki tej technologii ratownicy medyczni będą mogli kontaktować się bezpośrednio z  nowoutworzonym w Szpitalu Rejonowym Oddziałem Kardiologii Inwazyjnej.

Zakładane rezultaty projektu: „Zakup ambulansów wraz z wyposażeniem dla Szpitala Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim” jakimi będą poprawa jakości i dostępności usług ratownictwa medycznego pozwolą wygenerować następujące długofalowe efekty społeczno-gospodarcze, czyli cele jakościowe: • wzrost poczucia bezpieczeństwa społeczności Powiatu Tomaszowskiego, osób przejezdnych oraz turystów
• zwiększenie skuteczności medycznych czynności ratunkowych w warunkach pozaszpitalnych
• zmniejszenie śmiertelności wśród ofiar urazów nagłych oraz chorób układu krążenia,  zminimalizowanie skutków wypadków w postaci niepełnosprawności czasowej lub trwałej
• szybszy powrót poszkodowanych do aktywności zawodowej

Ambulanse

2) „Zakup sprzętu dla Szpitala Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim” nr 547/04 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego(nadkontraktacja) 

Realizacja:2009 zadanie zrealizowane

CWP; 1 553 738,84 zł.

Dofinansowanie 75%: 1 165 304,12

Projekt obejmuje sprzęt zakupiony w latach 2004-2009 tj.

Rok 2004 : zakup serwera z oprogramowaniem (rozbudowa sieci strukturalnej, energetycznej)-58.438,97 zł.,

Rok 2005 : Elektrokardiografy ( 3 szt.) oraz wózki (3 szt.) za łączną kwotę 18 168,60 zł., Sterylizator parowy (2szt.) oraz kosze druciane ( 2 Sz.) za łączną kwotę 149 644,47 zł.,

Aparat do znieczulenia ogólnego wziewnego (1szt) – 135.505,00 zł.

Kardiodefibrylator (1szt.) 25.894,00 zł.,

Kardiomonitor (1 szt.) – 12.000,05 zł.,

Łóżko rehabilitacyjne (1szt.) – 5.599,99 zł.

Rok 2006 : Wiertarka akumulatorowa wraz z oprzyrządowaniem (1 szt.) – 50.000,00 zł.,

Rok 2007 : Kamera telecam + głowica ( 1szt) – 29.991,03 zł.,

Rok 2008 :Aparat EEG – 49.800,00 zł.,

Rok 2009 : Kardiomonitor z funkcją elektrokardiogramu (1szt.) – 19.395,89 zł.,

Pompa infuzyjna ze statywem (4 szt.) – 10.486,00 zł.,

Negatoskop (1 szt.) – 1.168,98 zł.,

Hiteroskop z oprzyrządowaniem (1szt.) – 43.722,56 zł.,

Resektoskop z optyką (1szt.) – 19.241,69 zł.,

Łóżko porodowe (1szt.) – 39.899,81 zł.,

Łóżko rehabilitacyjne (39 szt.) – 107.701,92 zł.,

Stół operacyjny (1 szt.) – 80.250,00 zł.

Zestaw komputerowy (20 szt.) – 51.342,48 zł.

Głowica endowaginalna do aparatu Toshiba – 25 000,00 zł.,

Aparat RTG z systemem pośredniej radiografii cyfrowej – 626 338,60 zł.

Łączna wartość zakupionego w latach 2004-2009 sprzętu medycznego i komputerowego wynosi 1 559 590,04 zł.

Aparat RTG

3) „Rozbudowa kompleksu dydaktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim poprzez budowę łącznika wielofunkcyjnego”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Oś Priorytetowa V ”Infrastruktura społeczna” , działanie V.3 „Infrastruktura edukacyjna”

całkowita wartość projektu wynosi 735 724,82 zł.; wydatki kwalifikowane 686 773,37 zł. ; wartość dofinansowania 583 757,36 zł. ; wkład własny 103 016,01 zł. ; wydatki niekwalifikowalne 48 951,45 zł. Finansowanie projektu wynosi 85 % na 15 %.

Realizacja :2009

W stanie istniejącym teren Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 jest zabudowany budynkami dydaktycznymi A, B, C, budynkiem magazynowo – gospodarczym, placami manewrowymi oraz wewnętrznymi drogami dojazdowymi. We wszystkich budynkach dydaktycznych znajdują się sale lekcyjne. Brak łącznika pomiędzy obiektami powoduje, że uczniowie oraz kadra nauczycielska i pracownicy obsługi technicznej muszą przemieszczać się pomiędzy budynkami wychodząc poza ich obręb. Sytuacja ta jest szczególnie uciążliwa w sezonie zimowym, przyczyniając się do zwiększenia liczby zachorowań wśród użytkowników obiektu. Szkoła w obecnym stanie jest, więc miejscem niesprzyjającym nauce i pracy. Dodatkowym niekorzystnym elementem obecnej sytuacji jest brak możliwości sprawowania kontroli nad uczniami przemieszczającymi się między budynkami. Przedmiotem inwestycji jest budowa łącznika komunikacyjnego między budynkami dydaktycznymi A i B na poziomie I piętra. Łącznik wsparty będzie na konstrukcji żelbetowej. Bryła obiektu nawiązuje do tradycyjnej architektury i do krajobrazu otwartego. Nowo wybudowany łącznik zostanie wyposażony w 4 infomaty (kioski internetowe), 2 drukarki oraz system telewizji dozorowanej. Infomaty wykorzystywane będą do poszukiwania informacji na portalach edukacyjnych, edytowania i drukowania dokumentów, zapisywania na pamięci przenośnej, komunikowania się oraz kształcenia na odległość. Stanowiska przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach projektu Beneficjent przewiduje również docieplenie ścian zewnętrznych budynku dydaktycznego B wraz z wymianą części stolarki okiennej na okna PCV. Na placu manewrowym między budynkami A i B –wymienione zostaną płyty chodnikowych na kostkę betonową. Przedmiotem projektu jest również modernizacja budynku gospodarczo-magazynowego, którego stan niekorzystnie wpływa na wizerunek szkoły. Niniejszy projekt jest zgodny z zakresem pomocy przewidzianej w działaniu 5.3 i osi V RPO WŁ . Jego realizacja i zapewnienie dogodnych warunków dla rozwoju zasobów ludzkich na terenie powiatu, a tym samym województwa łódzkiego, przyczyni się do wzrostu poziomu wykształcenia. Ponadto zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego projekt przyczyni się do wyrównania szans w dostępie do edukacji na wszystkich etapach kształcenia przez utworzenie optymalnych warunków dla realizacji potrzeb oświatowych mieszkańców. Jakość kształcenia (na każdym poziomie edukacji) zależy między innymi od warunków lokalowych oraz wyposażenia placówek, w których są prowadzone zajęcia dydaktyczne. ZSP Nr 2 w Tomaszowie kształci w zawodach usługowych-w tym dla handlu, turystyki i gastronomii, mających kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki. Tym ważniejsze jest zapewnienie odpowiedniej jakości edukacji w placówce poprzez rozbudowę kompleksu dydaktycznego oraz zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego.

Rozbudowa kompleksu dydaktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim poprzez budowę łącznika wielofunkcyjnego

4) „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Inowłódz- Konewka(Spała) -Lubochnia-Ujazd”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 , Oś Priorytetowa I Infrastruktura Transportowa, działanie I.1 Drogi.

całkowita wartość projektu wynosi 17 810 541,10 zł. ; wartość dofinansowania 13 324 985,49 zł.; wkład własny 4 441 661,83 zł. wydatki niekwalifikowalne: 43 893,78 zł. Finansowanie projektu wynosi 75 % na 25 %.

Realizacja: 2009-2011

Przedmiotem projektu jest przebudowa dróg powiatowych o numerach: 4313E, 4317E, 4311E, 4314E, 4324E przebiegających przez Gminy: Ujazd, Lubochnia, Inowłódz. W ramach projektu przebudowane zostaną następujące odcinki drogi powiatowej:Odcinek Ujazd- Olszowiec( drogi powiatowe o numerach 4324E, 4314 E, 4311E) –długość odcinka : 9 km 695 m. Odcinek Glinnik II –Inowłódz (Poświętne) (droga powiatowa o numerze 4313E) – długość odcinka : 8 km 837 m. Odcinek Konewka –Spała (droga powiatowa o numerze 4317E): długość odcinka: 1 km 700 m. Łącznie przebudowanych zostało 20 km 232 m dróg powiatowych.

Cele, które zostały osiągnięte poprzez realizację projektu:
1)Podstawowymi celami projektu polegającego na przebudowie ciągu dróg powiatowych dróg Ujazd- Olszowiec oraz Glinnik II-Inowłódz są: - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej, 
-  poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu  drogowego.2) Celem nadrzędnym realizacji projektu jest usprawnienie komunikacji na linii Inowłódz – Konewka (Spała) – Lubochnia – Ujazd
3) Realizacja projektu ma także na celu udrożnienie i integrację układu komunikacyjnego regionu oraz zespolenie z układem komunikacyjnym krajowym. Drogi, przez które przebiega projekt są elementem bardzo ważnego ciągu komunikacyjnego, łączącego:-drogi krajowe: nr 48 ( Tomaszów Mazowiecki -Białobrzegi-Radom) oraz nr 8 (Warszawa- Piotrków Trybunalski-Wrocław) - drogi wojewódzkie: nr 713 ( Łódź -Ujazd-Tomaszów Mazowiecki-Opoczno) , nr 715 ( Ujazd-Koluszki) oraz nr 726 (Rawa Mazowiecka-Opoczno). Dzięki realizacji projektu łatwiejsze będzie dotarcie do węzła autostradowego „Andrespol” na autostradzie A-1 oraz do węzła Stryków A1- A2- kierunek Poznań-Gdańsk , ułatwiony będzie także  wyjazd w kierunku Warszawy, Katowic, Wrocławia, Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego.
Realizacja projektu związana jest także z odciążeniem systemu komunikacyjnego miasta Tomaszów Mazowiecki, przez które przebiegają drogi krajowe Nr 8 i 48 oraz droga wojewódzka nr 713.
4)Realizacja projektu przyczyni się także do poprawy wizerunku, do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej powiatu tomaszowskiego, a zarazem województwa łódzkiego.
Realizacja przebudowy ciągu dróg powiatowych przyczyni się do wzmocnienia roli Gminy Ujazd, która poprzez utworzenie na jej terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz budowę huty szkła płaskiego przez dużego, zagranicznego inwestora -firmę Euroglas, staje się lokalnym centrum rozwoju. Jak wynika z raportu KPMG „Specjalne strefy ekonomiczne –edycja 2008” zaplecze infrastrukturalne (drogi) łódzkiej SSE zostało ocenione stosunkowo słabo. Powiat Tomaszowski przystępując do przebudowy ciągu dróg lokalnych chce zapewnić inwestorom niezbędną do działalności infrastrukturę drogową, ponieważ dalszy rozwój SSE to nowe inwestycje finansowe, nowe miejsca pracy, podnoszenie konkurencyjności całej gospodarki. Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa dostępności do istniejących i planowanych obiektów przemysłowych. Turystyka jest czynnikiem, który silnie wpływa na rozwój gospodarczy i społeczny. Realizując niniejszy projekt Powiat Tomaszowski przyczyni się do wzmocnienia wizerunku obszaru zagospodarowanego turystycznie. Województwo Łódzkie zyska tym samym silny ośrodek turystyczny, powszechnie rozpoznawany dzięki takim atrakcjom turystycznym jak: Spała (znana miejscowość rekreacyjno-wypoczynkowa wraz z Centralnym Ośrodkiem Sportu ), Inowłódz (obiekty kulturowe np.: romański kościół obronny p.w  Św. Idziego  z końca XI, zamek Kazimierza Wielkiego z XIV w.), Konewka (trasa turystyczna ”Bunkier w Konewce” poniemiecki bunkier z okresu II wojny światowej) oraz rezerwaty przyrody.

Przebudowa ciągu dróg powiatowych Inowłódz- Konewka(Spała) -Lubochnia-Ujazd

5)”Zapobieganie skutkom zagrożeń naturalnych i nadzwyczajnych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim” zrealizowany ramach RPO WŁ 2007-2013, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.5. Zagrożenia środowiska.

Całkowita wartość projektu: 2 693 097,80 zł.

EFRR: 2 289 133,13 zł. (85%)

WW: 403 964,67 zł.

Termin realizacji: 2010 rok

W ramach projektu zakupiono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy oraz samochód z podnośnikiem pożarniczym. Celem projektu było przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń środowiskowych i zmniejszenie ich skutków. Wzrost bezpieczeństwa środowiska naturalnego w województwie łódzkim, a dzięki temu zmniejszenie strat spowodowanych skutkami nagłych awarii technicznych bądź technologicznych wywołanych działalnością człowieka oraz strat spowodowanych nagłymi zjawiskami atmosferycznymi.

Wóz starżacki

6)Utworzenie centrum diagnostyki obrazowej przy Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim  zrealizowany ramach RPO WŁ 2007-2013, Oś priorytetowa V. Infrastruktura społeczna, działanie V.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.

Całkowita wartość projektu: 8 393 932,90 zł.

EFRR: 4 005 829,70 zł. (50,99%)

Termin realizacji : 2009-2013

Przedmiotem projektu jest utworzenie centrum diagnostyki obrazowej przy TCZ Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. poprzez zakup tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego oraz przebudowę pomieszczeń. Celem projektu jest wzrost jakosci i dostępności do świadczeń wysokospecjalistycznych poprzez utworzenie centrum diagnostyki obrazowej, które świadczy usługi dla populacji powiatów ościennych.

Tomograf komputerowy

7) Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim  zrealizowany ramach RPO WŁ 2007-2013, Oś priorytetowa II  Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.6. Ochrona powietrza.

Całkowita wartość projektu: 2 048 690,75 zł.

EFRR: 1 374 752,70 zł. (85%)

Termin realizacji: 2008-2013

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków ZSP Nr 1 w Tomaszowie Maz.: budynek nr 1, budynek nr 2 i hala sportowa.

W ramach podpisanej z wykonawcą umowy zostaną zrealizowane następujące prace:

Budynek nr 1:

- wymiana przeszkleń na klatce schodowej,

- docieplenie ścian zewnętrznych,

 Budynek nr 2:

- wymiana ślusarki okiennej na aluminiową,

- docieplenie ścian zewnętrznych,

- wykonanie instalacji c.o.

Hala sportowa:

-wymiana okien drewnianych na okna PCV z szybami energooszczędnymi,

-docieplenie ścian zewnętrznych

-docieplenie stropodachu,

-wykonanie instalacji c.o.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim

8)Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego). W dniu 28.04.2009 r. została podpisana umowa partnerska nr 90/2009/WR na realizacje zadania. Projekt został zrealizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi jako beneficjentem wiodącym w ramach Osi Priorytetowej IV. Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2. E-Usługi publiczne RPO WŁ na lata 2007-2013. Projekt został wdrożony w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych: Zarządzie Dróg Powiatowych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Projekt obejmuje współfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanera oraz oprogramowania w celu wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów i systemu archiwizacji. W roku 2011 w ramach projektu powiat otrzymał m.in. 2 infomaty, serwery, oprogramowania. Zostały również przeprowadzone szkolenia pracowników w zakresie obsługi elektronicznego systemu obiegu dokumentów. W roku 2011 został poniesiony wkład własny na realizację projektu wysokości 43 086,28 zł. Zakończenie rzeczowe projektu nastąpiło 31.08.2011 r.

Całkowita wartość podprojektu – 59 266,29 zł.,

w tym:

wkład własny w roku 2010 – 16 180,01 zł.,

wkład własny w roku 2011 – 43 086,28 zł.

Termin realizacji: 2009-2010

Infomat

9)”Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”
W dniu 17.02.2009 r. została podpisana umowa partnerska projektu kluczowego na realizację zadania. Projekt został zrealizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim jako beneficjentem wiodącym oraz powiatami: Łaskim, Łowickim, Łódzkim Wschodnim, Opoczyńskim, Piotrkowskim, Rawskim, Skierniewickim, Rawskim, Skierniewickim, Zduńskowolskim, Zgierskim, Miastem Piotrków Trybunalski, Miastem Łódź. Zadanie zostało zrealizowane w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013, IV Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 e- usługi publiczne. Projekt obejmuje: studium wykonalności, archiwizację operatów prawnych – baza danych dla gminy Lubochnia
i Czerniewice, archiwizację operatów prawnych – baza danych dla gminy Tomaszów Maz., archiwizacja operatów prawnych – baza danych dla gmin Rokiciny, Budziszewice,  Ujazd oraz zakup sprzętu – 2 zestawy komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne.

Całkowita wartość projektu: 230- 557,89zł.

EFRR: 145 919,75 zł.,

WW: 77 301,52 zł.

Termin realizacji całego projektu: 2009-2014

Kserokopiarka

10)”Rozwój informatycznego systemu zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim” zrealizowany w ramach RPO WŁ 2007-2013 IV Społeczeństwo informacyjne, IV.2. E – usługi publiczne.

Projekt obejmuje:

1.zakup i instalację 80 szt. notebooków i 8 urządzeń wielofunkcyjnych

2.zakup i wdrożenie oprogramowania: portalu informacji oświatowej (1szt.), platformy edukacyjnej (1szt) zintegrowanego systemu obsługi budżetu (1szt), systemu zarządzania informacją o uczniu (1szt), systemu kadrowo płacowego  jednostek (1szt) systemu obsługi finansowej jednostek (1szt) Systemu JDU–jednorazowego dodatku uzupełniającego (1szt) wraz z usługami instalacji i konfiguracji.

Realizacja projektu przyczyni się do informatyzacji placówek oświatowych oraz zapewni uczniom, ich rodzicom dostęp do elektronicznych usług z zakresu edukacji na 3 poziomach:

1.informacji on-line, dzięki której  będzie można znaleźć informacje o placówkach i ich ofercie edukacyjnej: informacje teleadresowe,

2.interakcji co pozwoli na wyszukanie informacji i pobranie dokumentów. Projekt zakłada 3 usługi: sprawdzenie frekwencji, wyników w nauce, dostęp do bazy treści edukacyjnych (materiały multimedialne, opracowania)

3.Interakcji dwustronnej co pozwoli na wyszukanie informacji i pobranie dokumentów. Projekt zakłada 3 usługi tj. zdalne testy, sprawdziany, praca grupowa nad dokumentami, projektami etc.; elektroniczna sprawdzalność z placówek oświatowych.

Całkowita wartość projektu: 1 133 929,00 zł.,

EFRR: 963 839,65 zł. (85%)

WW: 170 089,35 zł.

Termin realizacji: 2012 rok.

Laptop

11)”Nowe jutro, lepsze jutro – kompleksowy system doskonalenia Nauczycieli i Dyrektorów w Powiecie Tomaszowskim” dofinansowany z PO KL Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w powiecie tomaszowskim poprzez kompleksowe wsparcie 38 szkół i przedszkoli spójne z potrzebami w okresie do 31.07.2015 r. W ramach grupy docelowej znalazło się 25 dyrektorów szkół i placówek tj. 8 SP, 5 GIM< 14 przedszkoli, 4 LO, 4 technika, 3 zasadnicze szkoły zawodowe. Ich wybór wynika ze zdiagnozowanych potrzeb w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących roki dyrektorów w prowadzeniu placówki dydaktycznej oraz wsparciu w samokształceniu z wykorzystaniem narzędzi ICT.

Dofinansowanie z EFS: 1 185 420,03 zł.,

Dotacja celowa z budżetu krajowego: 177 813,00 zł.

Termin realizacji: 2013-2015

12) „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”

Miasto Tomaszów Mazowiecki, wspólnie z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki, Gminą Inowłódz i Gminą Rzeczyca oraz Stowarzyszeniem Dolina Pilicy. korzystając z wytycznych krajowych, kierunków strategicznej interwencji zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz pomocy eksperckiej Związku Miast Polskich, zawiązano „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”.

W ramach projektu został wykonany pakietem dokumentów strategicznych oraz operacyjnych dla nowopowstającego obszaru funkcjonalnego Dolina rzeki Pilicy:

 1. Badanie potencjalnych kierunków rozwoju oraz wydanie rekomendacji
 2. Badanie rynku pracy i szkolnictwa zawodowego oraz wydanie rekomendacji
 3. Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego
 4. Studium ruchowe poprawy dostępności transportowej projektowanego obszaru funkcjonalnego
 5. Strategia rozwoju turystyki obszaru funkcjonalnego

Ponadto w ramach projektu została wykonana Strategii Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2015-2020.

Wartość  projektu 1 030 135,20 zł

Dofinansowanie 927 121,85 zł

Termin realizacji: 2013-2014

Mapa dotacji

http://www.mapadotacji.gov.pl/projekty?wojewodztwo=5&powiat=107&fundusz=&program=&dzialanie=&beneficjent=&tytul=&lata=&sektor=32

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),(Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim jest Starosta Tomaszowski,  ul. Św. Antoniego 41 w Tomaszowie Maz.  97-200 Tomaszów Maz..
 2. Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu: iod@powiat-tomaszowski.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a)    wypełnienia obowiązków prawnych;
  b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami;
  c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Przetwarzane dane mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
  a.      inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  b.      inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a w/w Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.