Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 20 czerwca 2024
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
słonecznie
13°C
Powróć do: Środowisko

Ochrona powietrza

Obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynku


Na wszystkich właścicielach i zarządcach budynków (mieszkalnych lub niemieszkalnych), które są zasilane przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW spoczywa ustawowy obowiązek złożenia deklaracji o źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację należy złożyć w terminie:
•       do 30 czerwca 2022 r. - dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.
•       14 dni od uruchomienia  - dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r.
Deklarację można złożyć:
•       on-line na stronie: www.ceeb.gov.pl
•       w formie papierowej w urzędzie gminy lub urzędzie miasta
Dodatkowe informacje, wzory formularzy, instrukcje:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 

 

CZYSTE POWIETRZE

Dofinansowanie do nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych

Czyste powietrze to kompleksowy program rządowy, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery z kotłowni domów jednorodzinnych. Program realizowany jest poprzez dotacje i pożyczki udzielane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (dla terenu powiatu tomaszowskiego).

 

Szczegóły programu dostępne są na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska:https://www.gov.pl/web/klimat/czyste-powietrze

oraz WFOŚiGW w Łodzi: https://www.wfosigw.lodz.pl/

 

 

Program ochrony powietrza

Na terenie powiatu tomaszowskiego obowiązuje Program ochrony powietrza i działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej zatwierdzony uchwałą XX/303/20 Sejmiku Województwa Łódzkiedzkiego z dnia 15 września 2020r.

Program dostępny jest na stronie: https://bip.lodzkie.pl/component/k2/item/779-programy-ochrony-powietrza

 

  

Uchwała ,,antysmogowa”

Sejmik Województwa Łódzkiego w dniu 24 października 2017r. podjął uchwałę nr XLIV/548/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2017r. poz. 4549), która weszła w życie 1 maja 2018r.

Uchwała ta dotyczy ograniczeń w zakresie eksploatacji urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi (kotły, piece, kominki) oraz zakazu stosowania niektórych paliw stałych, a swoimi regulacjami obejmuje wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków opalanych paliwami stałymi na obszarze całego województwa łódzkiego, czyli:

- mieszkańców użytkujących urządzenia grzewcze na paliwa stałe,

- podmioty gospodarcze eksploatujące instalacje grzewcze, których eksploatacja   nie jest objęta obowiązkiem uzyskania pozwolenia na emisję oraz nie wymaga   dokonania zgłoszenia eksploatacji instalacji.

Zakazem stosowania objęte są paliwa:

  1. w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej niemniejszej niż 24 MJ/kg i zawartości popiołu nie większej niż 12%,
  2. węglem brunatnym oraz paliwami stałymi produkowanymi z wykorzystaniem tego węgla,
  3. mułami i flotokoncentratami węglowymi oraz mieszankami produkowanych z ich wykorzystaniem,
  4. zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%.

Eksploatacja instalacji objętych uchwałą, w których następuje spalanie paliw stałych będzie dozwolona po spełnieniu wymagań Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100) oraz normy PN-EN 303-5:2012 ,,Kotły grzewcze, Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zapasem paliwa o mocy nominalnej do 500kW, Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”.

Treść uchwały i rozporządzenia unijnego w załącznikach.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: http://powietrze.lodzkie.pl/

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.