Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 26 maja 2024
Imieniny: Filip, Paulina, Marianna
pochmurno
14°C

Wydział Oświaty i Sportu (OIS)

Kontakt: 044 724-21-27 w. 216
e-mail: edukacja@powiat-tomaszowski.pl;
Naczelnik: Beata Stańczyk
Zastępca Naczelnika: Łukasz Cerazy

Wydział realizuje zadania z zakresu:

1) zakładania i prowadzenia publicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży i dorosłych, centrów kształcenia zawodowego, placówek oświatowo - wychowawczych, a także poradni psychologiczno - pedagogicznej;

2) zakładania i prowadzenia publicznych szkół podstawowych specjalnych i ponadpodstawowych specjalnych;

3) diagnozowania potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego oraz projektowania bądź opiniowania zmian w kierunkach kształcenia i strukturze szkół zawodowych, w tym konsultowanie tych spraw z Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatową Radą Rynku Pracy i pracodawcami;

4) sprawowania nadzoru nad działalnością dydaktyczną, administacyjno - gospodoarczą, warunkami i bezpieczeństwem pracy szkół oraz innych jednostek systemu oświaty w zakresie właściwości ustawowej;

5) prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz spraw związanych z nadawaniem tym szkołom uprawnień szkoły publicznej;

6) określania szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym oraz comiesięczne wyliczanie kwot dotacji;

7) prowadzenia spraw związanych z wyłanianiem kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oraz spraw związanych z ich stosunkiem pracy;

8) nadzór nad poprawnością danych niezbędnych do naliczania subwencji oświatowej oraz weryfikowanie jej wysokości;

9) współpracy ze związkami zawodowymi w zakresie właściwości wydziału;

10) zatwierdzania organizacji pracy szkół i placówek, w tym analizy arkuszy organizacyjnych, szkolnych planów nauczania i innych dokumentów;

11) przygotowywania projektu oceny pracy dyrektorów szkół i placówek;

12) prowadzenia spraw związanych z postępowaniem egzaminacyjnym dotyczącym ubiegania się nauczycieli o awans na stopień nauczyciela mianowanego;

13) przygotowywania projektów regulaminów w sprawach dotyczących pracowników pedagogicznych szkół i placówek publicznych;

14) opracowywania zasad oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz koordynacji działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracyjnych szkół i placówek;

15) opracowania zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;

16) kierowania dzieci i młodzieży do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, a także nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii;

17) prowadzenia spraw związanych z obsługą Systemu Informacji Oświatowej;

18) współpracy z instytucjami nadzoru pedagogicznego;

19) prowadzenia spraw związanych z nadawaniem orderów, odznaczeń oraz nagród Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji i Nauki i organu prowadzącego;

20) przygotowywania corocznych raportów o stanie realizacji zadań oświatowych;

21) koordynacji spraw związanych z naborem elektronicznym młodzieży do szkół ponadpodstawowych;

22) koordynacji działań w zakresie wdrażania informatycznego systemu zarządzania oświatą;

23) prowadzenia spraw związanych z muzeami szkolnymi, nadawaniem imion i sztandarów szkołom i placówkom;

24) tworzenia warunków organizacyjnych szkołom i placówkom do realizacji ich statutowych zadań;

25) ustalania planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych;

26) likwidacji i przekształcenia szkół i placówek, a także łączenia szkół w zespoły;

27) sprawowania nadzoru nad działalnością finansową szkół i placówek;

28) tworzenia warunków do organizowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych, a także kształcenia ustawicznego;

29) analizy planów finansowych szkół i placówek;

30) ubiegania się o dotacje celowe w zakresie oświaty;

31) sporządzania różnorodnych analiz, zestawień i sprawozdań dotyczących funkcjonowania szkół i placówek;

32) współpracy z organizacjami pozarządowymi, szkołami, instytucjami i organizacjami młodzieżowymi przy organizacji przedsięwzięć oświatowych;

33) przyznawania patronatu Starosty Tomaszowskiego w zakresie realizowanych zadań;

34) współdziałania w organizacji świąt i uroczystości;

35) tworzenia warunków organizacyjno-prawnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej;

36) prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych i sprawowania nadzoru nad ich działalnością;

37) organizowania działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenia odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju;

38) współpracy ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi instytucjami i związkami zajmującymi się propagowaniem sportu na terenie powiatu;

39) współpracy z organizacjami pozarządowymi, szkołami, instytucjami i organizacjami młodzieżowymi przy organizacji przedsięwzięć sportowych, w tym w zakresie rekreacji i turystyki;

40) wspierania rozwoju sportu dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym niepełnosprawnych poprzez dotacje oraz finansową i organizacyjną pomoc przy organizacji imprez sportowych i festynów;

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.