Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 20 czerwca 2024
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
słonecznie
12°C

Wydział Organizacji i Kadr (OK)

Kontakt: 044 724-21-27 w. 225;
e-mail: organizacyjny@powiat-tomaszowski.pl; zarzad@powiat-tomaszowski.pl;
Naczelnik: Dorota Borysławska

Wydział realizuje zadania z zakresu:

1) prowadzenia rejestru i zbioru zawartych porozumień oraz gromadzenia i udostępniania zbioru aktów prawa miejscowego;

2) rozpatrywania skarg i wniosków oraz prowadzenia rejestru skarg i wniosków;

3) organizacji przyjmowania interesantów przez starostę i w ramach skarg i wniosków;

4) koordynacji udzielania informacji publicznej;

5) organizacyjnej obsługi wyborów samorządowych;

6) przygotowywania projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania starostwa;

7) organizacyjnego przygotowania posiedzeń zarządu, sporządzania protokołów obrad oraz przekazywania ich odpowiednim komórkom organizacyjnym do wykonania;

8) prowadzenia rejestru i zbioru uchwał zarządu oraz sporządzania  sprawozdania o jego pracy;

9) nadzoru w zakresie przygotowywania przez kierowników komórek organizacyjnych projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski komisji;

10) prowadzenia rejestru i zbioru zarządzeń starosty;

11) koordynacji spraw związanych z rozpatrywaniem petycji i sporządzanie zbiorczych informacji o rozpatrzonych petycjach;

12) organizacji nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej;

13) podpisu elektronicznego;

14) prowadzenia rejestru wystąpień podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową oraz sporządzanie rocznych informacji o działaniach podejmowanych przez te podmioty;

15) przygotowywania raportu o stanie powiatu;

16) załatwiania spraw rentowych i emerytalnych pracowników starostwa;

17) sprawowania nadzoru nad terminowością wykonywania badań lekarskich przez pracowników starostwa;

18) opracowywania projektów zmian w Regulaminie Pracy starostwa, wynagradzania pracowników, naboru na wolne stanowiska urzędnicze, okresowej oceny pracowników oraz przeprowadzania służby przygotowawczej;

19) spraw związanych ze składaniem oświadczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz dodatkowego zatrudnienia przez pracowników starostwa i dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu z wyłączeniem dyrektorów szkół;

20) realizacji zadań w zakresie składania oświadczeń majątkowych przez członków zarządu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty;

21) realizacji zadań w zakresie spraw związanych ze zgłaszaniem do „Rejestru Korzyści”;

22) prowadzenia spraw związanych z oceną pracowników starostwa;

23) prowadzenia spraw związanych z przeprowadzaniem służby przygotowawczej;

24) dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem szkół i placówek oświatowo-wychowawczych) oraz kierowników powiatowych służb i inspekcji;

25) zgłaszania do ubezpieczenia i wyrejestrowywania z ubezpieczenia pracowników starostwa oraz zleceniobiorców;

26) oświadczeń majątkowych, o prowadzeniu działalności gospodarczej i innych;

27) nadzoru i kontroli dyscypliny pracy;

28) prowadzenia zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu starosty i zarządu;

29) prowadzenia spraw związanych z praktykami uczniowskimi i studenckimi odbywanymi w starostwie;

30) koordynowania szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;

31) współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakresie wystawiania skierowań na badania profilaktyczne pracowników starostwa;

32) prowadzenia spraw socjalno-bytowych pracowników.


DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.