Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 20 czerwca 2024
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
słonecznie
12°C
Powróć do: Otwarte konkursy ofert

Baza przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych na lata 2024-2025

Baza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w komisjach konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w konkursach ogłaszanych przez Zarząd Powiatu w Tomaszowie Maz. na lata 2024-2025

Imię i nazwisko przedstawiciela

Nazwa i siedziba reprezentowanej organizacji

Strefa zadań publicznych

Liliana Pułka

Stowarzyszenie Aktywnych,  Niezależnych, Inspirujących Kobiet LAJF 

Niebrów 123
97-200 Tomaszów Maz

 

-    Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

-      Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,

-      Działalność charytatywna,

-      Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

-   Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

- Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

-   Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

-   Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

-  Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

-   Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

-  Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,

-   Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,

-  Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

-Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Alina Grzelka

Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

ul. Majowa 1/13
97-200 Tomaszów Maz.

-  Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej,

- Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,

- Działalność charytatywna,

- Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,

- Porządek i bezpieczeństwo publiczne,

-Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

- Ratownictwo i ochrona ludności,

- Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów

Krystyna Wilk

Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

ul. Browarna 7
97-200 Tomaszów Maz.

 

 


 

 

-  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,

- Działalność charytatywna,

- Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,

- Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,

- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

-Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

- Turystyka i krajoznawstwo,

- Promocja i organizacja wolontariatu,

- Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,

- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 

Jakub Olczyk

Tomaszowskie Stowarzyszenie Mediatorów

ul. Prezydenta I. Mościckiego 
34/36 lok.1 ,  97-200
Tomaszów Maz.

 

 

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

- Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,

- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

- Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej,

- Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,

- Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,

- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

- Turystyka i krajoznawstwo,
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,

- Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 

- Promocja i organizacja wolontariatu,

- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

 

 

 

Dorota Tarka

Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne

ul. ks. J. Popiełuszki 2
97-200 Tomaszów Maz.

 

- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- Działalność charytatywna,

- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

-Promocja i organizacja wolontariatu,

- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

     

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.