Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 14 lipca 2024
Imieniny: Stella, Bonawentura, Marcelin
pochmurno
26°C
Powróć do: Wydziały Starostwa

Referat Zarządzania Kryzysowego (ZK)

Kontakt: 044 724-21-27 w. 223, 277
e-mail: pczk@powiat-tomaszowski.pl;
Kierownik: Tomasz Wojtaszek

Referat realizuje zadania z zakresu:

1) analizowania działań służb, inspekcji i straży;

2) wnioskowania do starosty w sprawach dotyczących ich funkcjonowania;

3) koordynacji działań w zakresie prawidłowego przepływu informacji pomiędzy służbami, inspekcjami i strażami a starostą;

4) wnioskowania do starosty w sprawach związanych z ochroną ludności i poprawą bezpieczeństwa w powiecie;

5) zapewnienia całodobowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

6) koordynowania akcji społecznej na obszarze zagrożonym lub dotkniętym klęską żywiołową i współdziałania w tym zakresie z organizacjami społecznymi;

7) przyjmowania zawiadomień o nałożeniu świadczeń osobistych i rzeczowych;

8) powoływania do wykonania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych;

9) koordynowania programowych działań służb, inspekcji i straży, przy organizowaniu imprez masowych;

10) prowadzenia analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu;

11) budowania systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu;

12) organizowania systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu;

13) prowadzenia spraw związanych z ochroną ludności i obronnością;

14) współdziałania z gminami, komórkami organizacyjnymi starostwa i innymi jednostkami w zakresie poprawy bezpieczeństwa;

15) obsługi administracyjnej i współdziałania z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku;

16) koordynacji działań na terenie powiatu w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcie;

17) zapewniania obsługi administracyjnej oraz realizacji zadań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

18) przygotowywania zadań dla starostwa i gmin powiatu z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności, kontroli ich realizacji oraz koordynacji działań w tym zakresie;

19) współdziałania z instytucjami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz społecznymi organizacjami ratowniczymi w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności;

20) prowadzenia dokumentacji, organizowania i przeprowadzania akcji kurierskiej na terenie powiatu;

21) ewidencji i przechowywania dokumentów stanowiących informacje niejawne;

22) opracowania i aktualizacji dokumentacji na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

23) realizacji zadań stałego dyżuru;

24) koordynowania działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu;

25) opracowania dokumentacji i realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;

26) zarządzania, organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania na potencjalne zagrożenia;

27) wykonywania przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu;

28) przeciwdziałania skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

29) pełnienia całodobowego dyżuru telefonicznego przez pracowników wydziału w celu zapewnienia przepływu informacji dla potrzeb zarządzania kryzysowego;

30) współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;

31) dokumentowania działań podejmowanych przez centrum zarządzania kryzysowego;

32) współdziałania z podmiotami realizującymi monitoring środowiska oraz podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

33) realizacji zadań związanych z usuwaniem i przechowywaniem statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu;

34) realizacji czynności związanych z planem ewakuacji i przeprowadzaniem ewakuacji z budynku Starostwa;

35) organizowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej.

 

W ramach referatu tworzy się stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, podległego bezpośrednio staroście, do którego zadań należy:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;

2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;

3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;

4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

5) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;

6) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;

7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;

8) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;

9) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016 nr 1167 z późn. zm.).

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.