Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 19 kwietnia 2024
Imieniny: Adolf, Leon, Tymon
deszcz
4°C

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN)

Kontakt: 044 724-21-27 w. 111, 117, 120;
e-mail: nieruchomosci@powiat-tomaszowski.pl;
p.o. Naczelnika: Dorota Malik

Wydział realizuje zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa, w tym w szczególności:

1) ewidencjonowania nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu (oddanych w użytkowanie wieczyste, w trwały zarząd, w użytkowanie, najem, dzierżawę, użyczenie pozyskanych do zasobu w wyniku zamiany, będących przedmiotem sprzedaży, przekazanych i nabytych w drodze darowizny, nierozdysponowanych) i sporządzania zestawień tych nieruchomości;

2) sporządzania sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz powiatu;

3) zapewnienia wyceny nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu;

4) zabezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;

5) gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz powiatu w tym nabywania na własność, oddawania w wieczyste użytkowanie, oddawania w trwały zarząd i zamiana nieruchomości;

6) wydzierżawiania, wynajmowania, użyczania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa oraz powiatu;

7) sporządzania i podawania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatu przeznaczonych do sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę, najem, użytkowanie;

8) organizowania, ogłaszania i przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatu;

9) sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu, a także dokonywania i przyjmowania darowizn nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu;

10) wykonywania czynności związanych z naliczaniem należności za udostępnianie z zasobu Skarbu Państwa oraz powiatu nieruchomości (ustalanie wysokości czynszu z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania, ustalania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu);

11) aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, udzielanie bonifikat od opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatu;

12) wnioskowania i opiniowania podziałów nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatu;

13) wywłaszczania nieruchomości, wszczynania postępowania uwłaszczeniowego, prowadzenia rokowań o nabycie nieruchomości w drodze umowy, ustalania odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości;

14) udzielania zezwoleń za zajęcie nieruchomości na cele szczególne zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami;

15) zwrotu wywłaszczonych nieruchomości Skarbu Państwa, powiatu i gminy;

16) oddawania w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa zajętych pod drogi krajowe;

17) żądania wydania przez Sąd orzeczenia nieważności nabycia nieruchomości przez cudzoziemców;

18) wyrażenia zgody na zrzeczenie się przez właściciela własności nieruchomości;

19) nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym wydzielonych geodezyjnie gruntów wchodzących w skład zasobu, przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu);

20) orzekania o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność;

21) orzekania o zwrocie działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania;

22) sporządzania dla potrzeb starosty raportu dot. wykazu nieruchomości według odrębnie określonych zasad;

23) współpracy z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego;

24) wydawania wymaganych zgód na zawarcie przez jednostki organizacyjne Skarbu Państwa lub powiatu umów dzierżawy, najmu, użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatu znajdujących się w zarządzie tych jednostek;

25) wydawania zgody na dysponowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz powiatu na cele budowlane;

26) wskazywania, przekazywania nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych na wyposażenie państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej jako wkład niepieniężny (aport) do spółki;

27) przekazywania wraz z dokumentacją nieruchomości Skarbu Państwa właściwemu do spraw Skarbu Państwa ministrowi, na jego wniosek;

28) regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatu;

29) realizacji przepisów ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych praw własności nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu.

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.