Powiat Tomaszowski
Powróć do: Powiat

Bezpieczeństwo w Powiecie

Komunikaty kryzysowe

Szanowni państwo !

W naszym powiecie dochodziło do różnorakich sytuacji mogących przeobrazić się w zagrożenie kryzysowe. Były silne wiatry, gwałtowne spadki temperatur, obfite opady deszczu i śniegu, które powodowały lokalne podtopienia i powodzie. Z takimi warunkami pogodowymi trzeba się liczyć również w przyszłości. Przez nasz powiat przewożone są różnorodne materiały klasyfikowane jako materiały niebezpieczne transportem kolejowym i drogowym. Na szczęście w wypadki jakie miały miejsce w transporcie drogowym w ostatnich latach nie spowodowały większego zagrożenia - ale podczas takiego transportu gdy dochodzi do wypadku z taką ewentualnością należy się liczyć.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu, przygotowaliśmy dla Państwa zasady postępowania w przypadku sytuacji kryzysowych, które mogą zagrażać mieszkańcom. Właściwe decyzje i właściwe zachowanie podczas takich zdarzeń w znacznym stopniu mogą przyczynić się do zminimalizowania ich skutków.

Jeśli w miejscu publicznym, na imprezie czy zakupach zauważysz:

  • podejrzane lub dziwnie zachowujące się osoby,
  • pozostawioną, porzuconą paczkę lub przedmiot,
  • samochód budzący twoje podejrzenie, lub znajdziesz się w innej niecodziennej sytuacji
NIE BĄDŹ OBOJĘTNY - ZAREAGUJ !!!
  • zgłoś o tym miejscowym służbom porządkowym,
  • jeśli to niemożliwe zadzwoń

997 - Policja

998 - Straż Pożarna

999 - Pogotowie ratunkowe

112 - Telefon alarmowy

Po przybyciu służb ratunkowych - ZAWSZE wykonuj polecenia służb porządkowych i ratowniczych.