Powiat Tomaszowski
Powróć do: Wydziały Starostwa

Referat Administrowania Danymi Osobowymi i Informatyki (ADI)

Kontakt: 044 724-21-27 w. 312, 313
e-mail: informatyk@powiat-tomaszowski.pl;
Kierownik: Paweł Pustelnik

Referat realizuje zadania z zakresu ochrony danych osobowych oraz zapewnienia funkcjonowania systemu informatycznego, w tym:

1) opracowywania krótko i długofalowej informatyzacji starostwa;

2) planowania i zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do obsługi informatycznej zadań starostwa;

3) testowania i wdrażania systemów informatycznych;

4) koordynowania procesu tworzenia baz danych;

5) planowania rozwoju systemów informatycznych i dostosowania ich do zmieniających się potrzeb;

6) administrowania siecią informatyczną;

7) administrowania bazami danych oraz zapewnienie ich ochrony – wykonywanie zadań administratora sytemu informatycznego;

8) nadzoru nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania;

9) prowadzenia ewidencji sprzętu i oprogramowania;

10) szkolenia pracowników w zakresie wdrażania nowych programów informatycznych;

11) aktualizacji internetowej strony powiatu;

12) administrowania utworzoną powiatową stroną biuletynu informacji publicznej.

 

W ramach referatu tworzy się stanowisko administratora bezpieczeństwa informacji, do którego zadań należy:

1) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:

a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,

b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz przestrzegania zasad w niej określonych (Dz. U. 2016 poz.922),

c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,

d) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.