Powiat Tomaszowski
Powróć do: Wydziały Starostwa

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Justyna Płuciennik

Kontakt: 044 724-21-27 w. 223
e-mail: iod@powiat-tomaszowski.pl;

Inspektor Ochrony Danych realizuje zadania z zakresu:

1) informowania Starosty, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników Starostwa, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich wynikających z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych i doradzanie im w tym zakresie;

2) monitorowania przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych i procedur wewnętrznych Starostwa związanych z ochroną danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia pracowników Starostwa uczestniczących w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

3) udzielania na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;

4) pełnienia funkcji punktu kontaktowego oraz współpraca z organem nadzorczym wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.