Powiat Tomaszowski

Uproszczona oferta Tomaszowskiego Stowarzyszenia Amazonek

W dniu 31 stycznia 2023 roku do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek na zadanie pn. ,,XIX Spartakiada Amazonek Regionu Łódzkiego – Startuj z nami – zdrowie wygramy”. 
Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Tomaszowskiego, na stronie internetowej Powiatu Tomaszowskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. Do dnia 16 lutego 2023 roku można zgłaszać uwagi do oferty, które wraz z ofertą zostaną rozpatrzone na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Pliki do pobrania: