Powiat Tomaszowski
Powróć do: Fundusze UE i krajowe

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zadanie pn.:"Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego" obejmuje przebudowę przejść dla pieszych na aktywne przejścia przy ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Niskiej w Tomaszowie Mazowieckim, w miejscowości Rzeczyca przy ul. Kitowicza, oraz w miejscowości Podkonice Duże. Zadanie obejmuje również przebudowę chodników przy ul. Zawadzkiej, ul. Głównej, ul. Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Wolborskiej w miejscowości Ujazd, oraz budowę chodników w miejscowości Węgrzynowice Modrzewie, oraz Lubochni ul. Tomaszowska. 

nowa_tablica__fundusz_180x120-ai_(1) Zadanie pn.:"Remont DP 4319E na odcinku od ul. Przedszkolnej do PGR Niewiadów w m. Ujazd" obejmuje remont odcinka drogi powiatowej 4319E Ujazd - Janków. Zakres prac obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, remont zjazdów do pól, remont istniejących nawierzchni wraz z podbudową, remont poboczy, oraz odwodnienie korpusu drogowego.


 

tablica_fundusze_180x120-ai

Zadanie pn.:"Remont DP 4328E w ramach zadania inwestycyjnego modernizacja drogi powiatowej 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach" obejmuje roboty budowlane o długości 1 100,00 m tj. od granic miasta Tomaszowa Mazowieckiego w kierunku Smardzewic w Gminie Tomaszów Mazowiecki. Zakres prac obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, remont przepustu oraz oznakowanie.