Powiat Tomaszowski
Powróć do: Fundusze UE i krajowe

Cyfrowy Powiat

Powiat Tomaszowski realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczący realizacji projektu grantowego: „Cyfrowy Powiat”. Dysponentem środków jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Efektem projektu będzie zautomatyzowanie pracy urzędu za pomocą wdrożonego systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją z wykorzystaniem zakupionego sprzętu m.in. komputerów, drukarek kodów kreskowych, czytników kodów, skanerów, serwer z oprogramowaniem.

Wartość dofinansowania – 347 205,00 zł.

Cyfrowy Powiat