Powiat Tomaszowski
Powróć do: Fundusze UE i krajowe

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

WFOŚ

Powiat Tomaszowski realizuje/zrealizował następujące projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

1) Utworzenie Ekopracowni EDYCJA 2022

https://powiat-tomaszowski.pl/utworzenie-ekopracowni-edycja-2022.html

Utworzenie Ekopracowni EDYCJA 2021

https://powiat-tomaszowski.pl/utworzenie-ekopracowni-edycja-2021.html

2) „Nasze Ekologiczne Pracownie” edycja 2019

https://powiat-tomaszowski.pl/nasze-ekologiczne-pracownie-edycja-2019.html

3) Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim

https://powiat-tomaszowski.pl/zakup-ciagnika-wraz-z-wyposazeniem-dla-zarzadu-drog-powiatowych-w-tomaszowie-mazowieckim-2017.html

4) Utworzenie ekopracowni chemicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim

https://powiat-tomaszowski.pl/utworzenie-ekopracowni-chemicznej-w-zespole-szkol-ponadgimnazjalnych-nr-8-2017.html

5) Utworzenie Eko-pracowni geograficzno-turystycznej pn. „Geo-Centrum ekologiczne – Źródlana Wyspa” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim

https://powiat-tomaszowski.pl/utworzenie-eko-pracowni-w-zsp-nr-2-2016.html

6) Utworzenie pracowni biologicznej z elementami fotografii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz. „W dolinie rzeki Pilicy"

https://powiat-tomaszowski.pl/utworzenie-eko-pracowni-w-zsp-nr-6-2016.html

7) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim

https://powiat-tomaszowski.pl/termomodernizacja-szkoly-podstawowej-przy-specjalnym-osrodku-szkolno-wychowawczym-2016.html

8) Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim - 2014 rok

https://powiat-tomaszowski.pl/termomodernizacja-budynku-iii-liceum-ogolnoksztalcacego-w-tomaszowie-mazowieckim-2014.html

9) Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim - 2013 rok

https://powiat-tomaszowski.pl/termomodernizacja-budynku-iii-liceum-ogolnoksztalcacego-w-tomaszowie-mazowieckim-2013.html

 10) Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim

https://powiat-tomaszowski.pl/termomodernizacja-budynku-zasadniczej-szkoly-zawodowej-przy-specjalnym-osrodku-szkolno-wychowawczym-.html

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),(Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim jest Starosta Tomaszowski,  ul. Św. Antoniego 41 w Tomaszowie Maz.  97-200 Tomaszów Maz..
 2. Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu: iod@powiat-tomaszowski.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a)    wypełnienia obowiązków prawnych;
  b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami;
  c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Przetwarzane dane mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
  a.      inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  b.      inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a w/w Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.