Powiat Tomaszowski
Powróć do: Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert i ich wyniki

 

AKTUALNE OGŁOSZENIA O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT W 2023 ROKU

Zarząd Powiatu Tomaszowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego finansowanego ze środków budżetowych powiatu tomaszowskiego przeznaczonych na organizację masowych imprez sportowych w ramach powiatowego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży pt. ,,Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Powiatu Tomaszowskiego w 2024 roku".

Uchwała nr 1508_2024 z dnia 04.01.2024 r.
Instrukcja wypełniania oferty
wzór oferty

Zarząd Powiatu Tomaszowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu powiatu tomaszowskiego przeznaczonych na organizację masowych imprez sportowych w ramach powiatowego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży pt. "Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Powiatu Tomaszowskiego w 2023 roku".

uchwała_1355-2023_z_dnia_31-07-2023r 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu tomaszowskiego w 2024 roku.

UCHWAŁA NR 1456/2023 ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 31 października 2023 r. 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu tomaszowskiego w 2024 roku 

Wzór oferty 


 

WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT

 

2023 rok

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim informuje, iż na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2023 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert złożonych na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  na terenie powiatu tomaszowskiego w 2024 roku. Uchwała oraz wyniki konkursu w załączeniu.

Uchwała_-_rozstrzygnięcie_konkursu 

Wyniki_konkursu 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego finansowanego ze środków budżetowych powiatu tomaszowskiego przeznaczonych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pt. ,,Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego w klubach sportowych Powiatu Tomaszowskiego w 2023 roku"

Uchwała nr 1286-2023 z dnia 10 maja 2023 r.pdf

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych finansowanych ze środków budżetowych Powiatu Tomaszowskiego w obszarze turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku
Uchwała-1291-2023-rozstrzygnięcie_konkursu 

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych finansowanych ze środków budżetowych Powiatu Tomaszowskiego w zakresie ochrony, profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia. 
Uchwała nr 1266.2023

 

2022 rok

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu tomaszowskiego w 2023 roku.
Uchwała_-_rozstrzygnięcie_konkursu 

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych finansowanych ze środków budżetowych powiatu tomaszowskiego w obszarze kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku
Uchwała Zarządu Powiatu nr 1036/2022

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych ze środków budżetowych Powiatu Tomaszowskiego pn. ,,Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Powiatu Tomaszowskiego w 2022 roku"
Uchwała nr 950_2022 z dnia 21.03.2022 r.

 OGŁOSZENIA O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT - ZAKOŃCZONE

 

2023 rok

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych finansowanych ze środków budżetowych Powiatu Tomaszowskiego w obszarze turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku.
Uchwała_ogłoszenie_turystyka_2023
Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu w obszarze turystyki i krajoznawstwa - Uchwała Zarządu Powiatu nr 1281/2023  
Uchwała_zmiana_terminu_rozstrzygnięcia 

 

Zarząd Powiatu Tomaszowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego finansowanego ze środków budżetowych Powiatu Tomaszowskiego przeznaczonych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pt. ,,Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego w klubach sportowych Powiatu Tomaszowskiego w 2023 roku"
UCHWAŁA_NR_12382023_ZARZĄDU_POWIATU_W_TOMASZOWIE_MAZOWIECKIM-1 

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych finansowanych ze środków budżetowych Powiatu Tomaszowskiego pt. ,,Wspieranie działań edukacyjnych na rzecz osób starszych w 2023 roku"
uchwała_1199_2023_z_dnia_08-02-2023_-_edukacja_osób_starszych 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony, profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia w 2023 roku
Uchwała_1206_2023_z_dnia_15-02-2023_w_sprawie_ogłoszenia

 

Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego finansowanego ze środków budżetowych powiatu tomaszowskiego przeznaczonych na organizację masowych imprez sportowych w ramach powiatowego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży pt. ,,Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Powiatu Tomaszowskiego w 2023 roku".
Uchwała_nr_1170_2023_z_dnia_03-01-2023

 

2022 rok

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu tomaszowskiego w 2023 roku.
Uchwała_1122-nieodpłatna_pomoc_prawna 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych finansowanych ze środków budżetowych Powiatu Tomaszowskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.
Uchwała Zarządu Powiatu nr 1002/2022

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych finansowanych ze środków budżetowych Powiatu Tomaszowskiego w zakresie ochrony, profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia
Uchwała 970/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego finansowanego ze środków budżetowych Powiatu Tomaszowskiego przeznaczonych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pt. ,,Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Powiatu Tomaszowskiego w 2022 roku"
Uchwała nr 916/2022 z dnia 11.02.2022 r.

 

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim informuje, iż na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2023 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert złożonych na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  na terenie powiatu tomaszowskiego w 2024 roku. Uchwała oraz wyniki konkursu w załączeniu.