Powiat Tomaszowski

Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim - 2017

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizowane przez Powiat Tomaszowski

WFOŚ I GW w Łodzi

W ramach zadania został zakupiony ciągnik rolniczy wraz z wyposażeniem tj. ładowaczem czołowym, kosiarką bijakową, koparko-ładowarką i przyczepą ciężarowo-rolniczą.

Zadanie pn. „Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim” zostało zrealizowane z dofinansowaniem w wysokości 171 732 PLN ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pochodzących z częściowego umorzenia pożyczki.

 Wartość zadania ogółem: 332 592 PLN

www.zainwestujwekologie.pl

Ciągnik