Powiat Tomaszowski

Utworzenie Ekopracowni EDYCJA 2021

WFOŚLogo Powiat Tomaszowski

 

 

Zadanie pn. „Utworzenie ekopracowni II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim.” zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”.

W ramach zadania zakupiono min. nowoczesny sprzęt multimedialny, komputerowy, pomoce dydaktyczne, mikroskopy, meble, plansze. Ściany pracowni będą pomalowane w kolorach pastelowych oraz w sali zostanie wymienione oświetlenie na nowe, energooszczędne. Zakupione rośliny doniczkowe stanowić będą element edukacyjny,  wpłyną na estetykę pomieszczenia oraz oczyszczą powietrze. Na ścianie północnej zostanie zamontowany monitor interaktywny (z dostępem do Internetu), a obok niego z jednej strony tablica korkowa, a z drugiej tablica szkolna  magnetyczna oraz ekran i rzutnik multimedialny.

Wartość ogólna zadania: 50 000,00 zł

Dofinansowanie w formie dotacji: 45 000,00zł

www.wfosigw.lodz.pl

 

 

Zadanie pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.” zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”.

W ramach zadania zakupiono min. stoły i ławki, utwardzenie nawierzchni pod nimi do prowadzenia lekcji na powietrzu, staną one od wschodniej strony szkoły, wzdłuż skarpy, która ma zostać zagospodarowana roślinami zadarniającymi, np. jałowiec płożący 'Blue Chip', irga pozioma, trzmielina Fortune’a (zdjęcie nr 3). Teren skarpy zostanie obsadzony dookoła niskimi krzewami, np. żywotnik zachodni ‘Danica’, pigwowiec japoński. Jedna z ławek ma być ławką solarną, z możliwością ładowania telefonu.

 

Wartość ogólna zadania: 49 778,00 zł

Dofinansowanie w formie dotacji: 44 800,00 zł

www.wfosigw.lodz.pl

 

Zadanie pn. „Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  w Tomaszowie Mazowieckim.” zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”.

W ramach zadania zakupiono min. sprzęt audiowizualny, który będzie sprzyjał prowadzeniu zajęć w sposób twórczy i zachęcałby uczniów do aktywnego w nim udziału, duży monitor interaktywny oraz wizualizer HD umożliwi stosowanie różnorodnych form i metod pracy z uczniem, komplet kalkulatorów wyposażonych w ogniwa fotowoltaiczne.

 

Wartość ogólna zadania: 49 463,00 zł

Dofinansowanie w formie dotacji:  44 469,00 zł

www.wfosigw.lodz.pl

 

 

Zadanie pn. „Utworzenie ekopracowni  Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6  im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim.” zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”.

W ramach zadania zakupiono min. nowe plansze dydaktyczne obrazujące m. in.: budowę atmosfery i wnętrza Ziemi, dzieje geologiczne naszej planety, minerały i kamienie szlachetne, profile glebowe, rodzaje chmur, rzeźbę powierzchni ziemi czy budowę wulkanu. Dla lepszego zobrazowania procesów zachodzących wewnątrz Ziemi i na jej powierzchni, będzie można wykorzystać modele edukacyjne: jaskini krasowej, płyt tektonicznych i wulkanów, pofałdowania terenu. Bardzo pomocne w realizacji zamierzeń byłoby wyposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt multimedialny np. tablicę interaktywną i projektor, które można by wykorzystać do celów edukacyjnych, informacyjnych, czy do prezentacji efektów działań własnych uczniów.

 

Wartość ogólna zadania: 46 761,00 zł

Dofinansowanie w formie dotacji:  41 761,00 zł

www.wfosigw.lodz.pl

 

 

Zadanie pn. „Utworzenie ekopracowni  Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim” zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”.

W ramach zadania zakupiono min. tablicę  multimedialną, która pozwoli na pokazywanie filmów, symulacji zjawisk oraz procesów fizycznych i chemicznych, a także pokaz schematów, modeli urządzeń. Urządzenia te w połączeniu  z komputerem pozwolą na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem interaktywnych ćwiczeń z fizyki i chemii zakupionych w ramach projektu oraz znajdujących się na stronach internetowych portali edukacyjnych prezentujących tematykę z tych przedmiotów.

 

Wartość ogólna zadania: 49 940, 00 zł

Dofinansowanie w formie dotacji:  44 940,00 zł

www.wfosigw.lodz.pl