Powiat Tomaszowski

Utworzenie ekopracowni chemicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 - 2017

WFOŚ I GW w Łodzi

Zadanie pn. „Utworzenie ekopracowni chemicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim  uzyskało dofinansowanie w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasza Eko-Pracownia”

 Tradycja i nowoczesność przy Nadrzecznej

Z satysfakcją  informujemy, że z powodzeniem zakończył się kolejny etap wdrażania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 działań nakierowanych na  rozwój szeroko pojętej edukacji przyrodniczej. Wykorzystując chlubne tradycje Technikum Chemicznego  oraz Technikum Ochrony Środowiska, budujemy nowoczesną bazę, która pozwoli na solidne kształcenie młodzieży w tych właśnie kierunkach.

W roku szkolnym 2017/2018 w  ramach konkursu  pt. „Nasza Eko-pracownia” pozyskaliśmy cztery stoły laboratoryjne, plansze edukacyjne, książki i filmy o tematyce ekologicznej oraz sprzęt laboratoryjny i odczynniki, w tym specjalistyczne zestawy do pomiaru azotanów, fosforanów i twardości wody.

Nabyliśmy sprzęt laboratoryjny: dwa pH-metry, autoanalizator wody, uniwersalny miernik glebowy, miernik tlenu, miernik poziomu hałasu, miernik wielogazowy oraz miernik spalin.

Zakupiliśmy  również rośliny doniczkowe z listy roślin o udowodnionych właściwościach oczyszczających powietrze w pomieszczeniach zamkniętych.

Eko-pracownia wzbogaciła się także o laptop, rzutnik multimedialny i ekran.

Wyżej wymienione  zasoby edukacyjne mają przede wszystkim wspierać  przekazywanie treści teoretycznych  doświadczeniem charakterystycznym dla przedmiotów przyrodniczych. Projekt przewiduje wykorzystanie pozyskanej bazy na zajęciach laboratoryjnych technikum analitycznego oraz na lekcjach przedmiotów zawodowych technikum architektury krajobrazu , a także technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 także będą mogli  korzystać z zakupionego sprzętu i odczynników na lekcjach chemii. Szczególna grono beneficjentów stanowią członkowie Koła Chemiczno-Ekologicznego, którzy od lat stanowią liczna grupę uczniów zainteresowanych ekologią i ochroną środowiska.

Podjęte działania stanowią kolejną odsłonę tworzenia w szkole przy Nadrzecznej  środowiska młodych, wykształconych teoretycznie i praktycznie przyrodników.

Uczniowie przygotowali prezentację o zmianach jakie niesie za sobą utworzenie pracowni oraz zakupionym sprzęcie. Następnie młodzież w ciekawy zaprezentowała możliwości wybranych urządzeń pomiarowych  sposób przeprowadzając doświadczenia. Uroczystość zakończył słodki poczęstunek dla uczestników. Niespodzianką okazał się tort z ciekawą dekoracją.

Korzystając z okazji pragniemy serdecznie podziękować za współpracę  Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Starostwu Powiatowemu w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączna wartość zadania wyniosła 41 135,00 zł, z czego 32 925,00 zł stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zaś kwota 8 210,00 zł stanowiła wkład własny Beneficjenta.

 

Dowiedz się więcej ze strony: www.zainwestujwekologie.pl

 

Przecięcie wstęgi

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8

Pracownia

Pracownia