Powiat Tomaszowski

Utworzenie Eko-pracowni w ZSP Nr 6 - 2016

WFOŚ

Informacja o dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 znalazł się wśród laureatów konkursu „Nasza Eko-pracownia" ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W oparciu o projekt pn. Utworzenie pracowni biologicznej z elementami fotografii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz. „W dolinie rzeki Pilicy" w szkole powstała nowoczesna pracownia biologiczna.


Łączna wartość zadania wyniosła 43 880 zł, z czego 34 760 zł stanowiła dotacja z WFOŚiGW w Łodzi, a 9 120 zł dofinansowało Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.


Projekt eko-pracowni „W dolinie rzeki Pilicy" zakłada, że uczniowie poznają bioróżnorodność ekosystemów istniejących dzięki rzece oraz zagrożenia dla przyrody spowodowane bliskością miasta. Młodzież zwróci większą uwagę na potrzebę ochrony środowiskai nabędzie właściwe nawyki proekologiczne. Dzięki pozyskanym środkom pracownię wyposażono w nowoczesny sprzęt multimedialny i różnorodne pomoce dydaktyczne, które zwiększą atrakcyjność prowadzonych zajęć. Zakupiono m.in. mikroskopy uczniowskie, mikroskop z kamerą, mikroskopy smart z funkcją wykonywania zdjęć i filmów, zestawy do mikroskopowania, preparaty mikroskopowe, zestawy do badania stanu wody, gleby i powietrza, modele anatomiczne, programy multimedialne, książki przyrodnicze, laptop, tablicę interaktywną z rzutnikiem i głośnikami. Dzięki pozyskanym środkom w pracowni wykonano również niezbędne prace remontowe. Ich zakres obejmował: pomalowanie pomieszczenia, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz położenie fototapety, wykonanej na podstawie autorskiego zdjęcia dostarczonego przez szkołę. Ponadto ze środków zakupiono nowe żaluzje, wymieniono wszystkie meble i wzbogacono zieleń
w pracowni o nowe rośliny doniczkowe. W realizację założeń projektu eko-pracowni zaangażowali się uczniowie szkoły, którzy wykonali etykiety informacyjne do kwiatów doniczkowych, obrazy i zdjęcia utrwalające piękno przyrody w powiecie tomaszowskim.


Oficjalne otwarcie eko-pracowni w ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim odbędzie się 29 listopada 2016 roku.


Dowiedz się więcej ze strony: www.zainwestujwekologie.pl