Powiat Tomaszowski

Utworzenie Eko-pracowni w ZSP Nr 2 - 2016

Utworzenie Eko-pracowni geograficzno-turystycznej pn. „Geo-Centrum ekologiczne – Źródlana Wyspa” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim

Projekt uzyskał dofinansowanie w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasza Eko-Pracownia".

Celem projektu jest utworzenie szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego.

Nowoutworzona Eko - pracownia stanowi nowoczesne zaplecze dydaktyczne do nauki geografii, przyrody, biologii i fizyki oraz kształcenia w zawodach turystycznych.
Bogata baza dydaktyczna zawierająca zestawy filmów, pozycji bibliograficznych, modeli odwzorowujących zjawiska przyrodnicze będzie inspiracją dla uczniów do poznawania ciekawych zakątków naszej planety i rozwijania umiejętności prezentowania atrakcyjności turystycznej naszego regionu, kraju i świata, a jednocześnie podniesie poziom edukacji ekologicznej.
Nowoczesny sprzęt audio – wizualny pozwoli na zastosowanie najbardziej efektywnych, aktywizujących metod nauczania, ciekawe i twórcze przygotowywanie i przedstawianie własnych prezentacji, korzystanie z e–booków i szeroko dostępnych zasobów internetowych.
W ramach wydatków uwzględniono – zakup pomocy naukowych na kwotę: 16 673,00 zł, zakup projektora multimedialnego i sprzętu nagłaśniającego na kwotę 6 450,00 zł, zakup wyposażenia: stoły uczniowskie, krzesła, szafy, witryny, rolety okienne, fototapeta na kwotę 15 102,00 zł oraz prace remontowe, wykonanie tabliczek informujących o projekcie, wykonanie naklejek informacyjnych – na kwotę 2 951,00 zł


Ogólna wartość projektu wynosi 41 176,00 zł
w tym:
- wartość dotacji WFOŚiGW w Łodzi – 35 000 zł - 85%
- wkład własny 6 176,00 zł - 15%

www.zainwestujwekologie.pl