Powiat Tomaszowski

Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim - 2014

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizowane przez Powiat Tomaszowski

WFOŚ

www.zainwestujwekologie.pl
 
 
Zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim”, realizowane w 2014 roku, zostało dofinansowane w wysokości : 343 464,00 PLN ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pochodzących z udzielonej pożyczki.
Ogólna wartość zadania : 488 403,22 PLN
Inwestycja obejmuje  wykonanie, na obiekcie III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim,  przebudowy kotłowni centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi, demontażowymi, opracowaniem dokumentacji  powykonawczej.