Powiat Tomaszowski

Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim - 2013

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 realizowane przez Powiat Tomaszowski

WFOŚ

http://www.wfosigw.lodz.pl/

 

 

Zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim” realizowane jest z dofinansowaniem w wysokości : 149 908 PLN ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pochodzących 
z częściowego umorzenia pożyczek.

 

Ogólna wartość zadania : 337 758 PLN

 

Inwestycja obejmuje  wykonanie : systemowego docieplenia ścian płytami styropianowymi grubości 12cm, systemowego docieplenia stropodachu płytami styropianowymi o  grubości 14cm, systemowego docieplenia gzymsu płytami styropianowymi o grubości 4cm, instalacji odgromowej oraz prac wstępnych i wykończeniowych.