Powiat Tomaszowski

OGŁOSZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 25 października 2023 r. o naborze wniosków o objęcie dopłatą w 2024 r. zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej