Powiat Tomaszowski

Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Będków-Ujazd na odcinku Będków-Rosocha

Unia Europejska, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

30.08.2017r.

Powiat Tomaszowski informuje, że zakończyła się realizacja operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Będków-Ujazd na odcinku Będków-Rosocha”.

W ramach operacji osiągnięto następujący cel: poprawa warunków użytkowania drogi powiatowej nr 4324E poprzez jej przebudowę. W wyniku realizacji inwestycji osiągnięte zostało podwyższenie parametrów technicznych drogi powiatowej, polepszenie standardu dojazdu mieszkańców Gminy Będków do siedziby gminy oraz obiektów publicznych zlokalizowanych w centrum miejscowości, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu na obszarze zabudowy miejscowości Będków i Rosocha poprzez następujący wskaźnik jego realizacji: przebudowa drogi 1,400 km.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Będków-Ujazd na odcinku Będków-Rosocha

Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Będków-Ujazd na odcinku Będków-Rosocha

Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Będków-Ujazd na odcinku Będków-Rosocha

Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Będków-Ujazd na odcinku Będków-Rosocha

Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Będków-Ujazd na odcinku Będków-Rosocha

 

Unia Europejska, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

22.05.2017r.

Powiat Tomaszowski informuje, że w dniu 21 kwietnia 2017 r. została podpisana z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o. o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim umowa na wykonanie robót budowlanych dla  operacji „Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Będków-Ujazd na odcinku Będków-Rosocha”.

Obecnie trwają prace drogowe. Na jezdni położona została warstwa wyrównawcza. Ponadto przygotowane są do montażu kołnierze na przepusty.

Termin wykonania inwestycji: do 30 czerwca 2017 r.

Inwestycja realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Będków-Ujazd na odcinku Będków-Rosocha

Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Będków-Ujazd na odcinku Będków-Rosocha

Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Będków-Ujazd na odcinku Będków-Rosocha

Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Będków-Ujazd na odcinku Będków-Rosocha

Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Będków-Ujazd na odcinku Będków-Rosocha

 

Unia Europejska, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Powiat Tomaszowski informuje, iż w dniu 28.09.2016 r. podpisana została umowa o dofinansowanie operacji „Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Będków-Ujazd na odcinku Będków-Rosocha".


Celem operacji jest poprawa warunków użytkowania drogi powiatowej nr 4324E poprzez jej przebudowę. W wyniku realizacji inwestycji osiągnięte zostanie podwyższenie parametrów technicznych drogi powiatowej, polepszenie standardu dojazdu mieszkańców Gminy Będków do siedziby gminy oraz obiektów publicznych zlokalizowanych w centrum miejscowości, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu na obszarze zabudowy miejscowości Będków i Rosocha poprzez następujący wskaźnik jego realizacji: przebudowa drogi 1,400 km.


Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich".

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.