Powiat Tomaszowski
Powróć do: Środowisko

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających REJA24

OBSŁUGA INTERESANTÓW

ZWIĄZANYCH Z REJESTRACJĄ JACHTÓW I INNYCH

JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH DO 24 M

poniedziałek- piątek  w godz. 7.30 -15.00
(po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)

(pokój 207, II piętro)

 

Szanowni Właściciele jachtów i innych jednostek pływających.

W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy duże zainteresowanie rejestracją jednostek pływających w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim. Ponieważ proces rejestracji w systemie REJA 24 trwa średnio ok. 2 godz., dlatego prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 44 724 21 27 wew. 207, aby umówić  się na konkretny termin. Do kontaktu można również użyć adresu email: srodowisko@powiat-tomaszowski.pl

W celu odebrania dowodu rejestracyjnego również prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny i umówienie się na konkretny dzień i godzinę, gdyż proces ten odbywa się również w systemie REJA 24.

Zachęcamy do rejestracji jednostki pływającej  za pomocą dedykowanej Elektronicznej Skrzynki Podawczej, dostępnej pod adresem https://interesant.reja24.gov.pl.

Urząd Morski w Szczecinie uruchomił platformę szkoleniową dla interesantów pod adresem https://szkolenia.reja24.gov.pl.

 

 


 

INFORMACJA
dla posiadaczy jednostek pływających

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że dnia 1 sierpnia 2020r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące obowiązku rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości od 7,5m do 24m lub mocy silnika przekraczającej 15 kW. Organami rejestrującymi są: starostowie powiatów, prezydenci miast na prawach powiatów, Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

Właściciel jednostki pływającej o długości od 7,5m do 24m lub mocy silnika przekraczającej 15 kW, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie do dnia 1 stycznia 2022r.

Natomiast nowo kupiona jednostka pływająca o paramterach jw. podlega obowiązkowi rejestracji w terminie 30 dni od dnia zakupu (pod karą grzywny).

Do rejestru służy system teleinformatyczny dostępny na platformie internetowej. Rejestracji można dokonać osobiście w dowolnym Starostwie lub na platformie internetowej z użyciem podpisu elektronicznego https://interesant.reja24.gov.pl/login.

Czas wydania dowodu rejestracyjnego wynosi 30 dni.

Opłata za rejestrację wynosi 80 zł.

Poza obowiązkiem rejestracji wyżej wymienionych jachtów istnieje możliwość zarejestrowania w starostwach powiatowych lub miastach na prawach powiatów innych jednostek pływających do amatorskiego połowu ryb, co jest ważne z uwagi na zakaz prowadzenia amatorskiego połowu ryb z jednostki nieoznakowanej.

Dotychczasowa rejestracja w w/w organach jednostek pływających służących do amatorskiego połowu ryb jest aktualna do:
- 1 sierpnia 2021r. - dla jednostek zarejestrowanych do  dnia 1 stycznia 2000r.
- 1 lutego 2022r. - dla jednostek zarejestrowanych do dnia 1 stycznia 2006r. (włącznie).
- 1 lutego 2023r. - dla jednostek zarejestrowanych po dniu 1 stycznia 2006r.

Przed upływem w/w terminów należy dokonać rejestracji w systemie REJA24, za którą będzie pobrana opłata.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz. pod numerem telefonu 44-724 21 27 wew. 270.

Jachty