Powiat Tomaszowski
Powróć do: Środowisko

Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi

Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów,

na których występują te ruchy

 na terenie powiatu tomaszowskiego, woj. łódzkie

  

Zgodnie z art. 110a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020r, poz. 1219 z późn. zm.) Starosta prowadzi obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruch, a także rejestr zawierający informacje o tych terenach.

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. z 2007r., Nr 121, poz. 840) Starosta Tomaszowski opracował w 2015 r. Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy na terenie powiatu tomaszowskiego,  woj. łódzkie.

Obecnie obowiązuje nowe  rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. z 2020r. poz. 2270).

W powyższym Rejestrze lokalizacje terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi  i osuwisk przedstawiono na fragmentach map topograficznych, które zawierają karty rejestracyjne terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i osuwisk.

Jednocześnie Karty Rejestracyjne Osuwisk i Terenów Zagrożonych oraz  mapy w skali 1:10 000 z lokalizacją osuwisk i terenów zagrożonych zgromadzone są w ogólnodostępnej bazie „Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO”, pod adresem: http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/aplikacja.

Pliki do pobrania:

mapa M-34-17-A-d-4.jpg
Format: jpg, 5.98 MB
mapa M-34-17-B-a-4.jpg
Format: jpg, 5.74 MB
mapa M-34-17-B-b-3.jpg
Format: jpg, 6.04 MB
mapa M-34-17-B-c-1.jpg
Format: jpg, 5.87 MB
mapa M-34-17-B-c-3.jpg
Format: jpg, 5.44 MB
mapa M-34-17-C-a-1.jpg
Format: jpg, 6.62 MB
mapa M-34-16-D-b-2.jpg
Format: jpg, 5.78 MB
mapa M-34-17-A-c-1.jpg
Format: jpg, 8.86 MB
mapa M-34-17-A-c-3.jpg
Format: jpg, 8.35 MB
mapa M-34-17-A-d-2.jpg
Format: jpg, 5.56 MB
mapa M-34-17-A-d-3.jpg
Format: jpg, 5.92 MB
mapa M-34-4-D-b-4.jpg
Format: jpg, 6.09 MB
mapa M-34-5-C-a-3.jpg
Format: jpg, 4.74 MB
mapa M-34-5-C-c-2.jpg
Format: jpg, 6.43 MB
mapa M-34-16-B-d-2.jpg
Format: jpg, 6.28 MB
mapa M-34-16-B-d-4.jpg
Format: jpg, 6.7 MB
Rejestr powiat tomaszowski.pdf
Format: pdf, 1023.85 kB