Powiat Tomaszowski
Powróć do: Opieka nad zabytkami

Wykaz dotacji udzielonych na zabytki w 2022 roku

W dniu 9 czerwca 2022 r. na LIX sesji Rada Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w łącznej wysokości 344 527,00 zł. Wykaz udzielonych dotacji wraz z treścią uchwały do pobrania poniżej.

Dotacje zostały udzielone na podstawie Uchwały nr XXVI/173/2020 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 2 września 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

W dniach 17 czerwca - 8 lipca br. trwał ogłoszony przez Zarząd Powiatu nabór wniosków o udzielenie dotacji. W wymaganym terminie do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. wpłynęło 5 wniosków. W wyniku weryfikacji formalnej do zaopiniowania merytorycznego przez komisję powołaną uchwałą Zarządu Powiatu nr 1035/2022 z dnia 21 lipca 2022 r. dopuszczone zostały wszytskie wnioski. Protokół z posiedzenia komisji został przekazany Zarządowi Powiatu i Radzie Powiatu. Na jego podstawie Rada Powiatu podjęła decyzję o przyznaniu dotacji zgodnie z załączoną uchwałą.

Pliki do pobrania: