Powiat Tomaszowski
Powróć do: Opieka nad zabytkami

Wykaz dotacji udzielonych na zabytki w 2021 roku

W dniu 18 czerwca 2021 r. na XXXVIII sesji Rada Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w łącznej wysokości 350 000,00 zł. Wykaz udzielonych dotacji wraz z treścią uchwały do pobrania poniżej.

Dotacje zostały udzielone na podstawie Uchwały nr XXVI/173/2020 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 2 września 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

W dniach 4-18 maja br. Zarząd Powiatu ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji. W wymaganym terminie do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. wpłynęło 13 wniosków. W wyniku weryfikacji formalnej do zaopiniowania merytorycznego przez komisję powołaną uchwałą Zarządu Powiatu nr 747/2021 z dnia 19 maja 2021 r. dopuszczonych zostało 11 wniosków. Protokół z posiedzenia komisji został przekazany Zarządowi Powiatu i Radzie Powiatu. Na jego podstawie Rada Powiatu podjęła decyzję o przyznaniu dotacji zgodnie z załączoną uchwałą.

Pliki do pobrania:

Uchwała Rady Powiatu nr XXXVIII/239/2021
Format: pdf, 207.37 kB