Powiat Tomaszowski

Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice (Edycja 2/2021)

 

Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice. Zakres robót w ramach zadania: wymiana nawierzchni jezdni, budowa ciągu pieszo-rowerowego, odcinkowa budowa chodników, budowa i przebudowa zjazdów, budowa zatok autobusowych, odtworzenie poboczy, odmulenie istniejących rowów, wycinka drzew, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, budowa kanału technologicznego. 

Całkowita wartość zadania 11 738 596,07 zł