Powiat Tomaszowski

Przebudowa DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E (Edycja 2/2021)

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 

Zadanie obejmuje przebudowę DP 4301E Węgrzynowice - Świniokierz Dworski, przebudowę DP 4304E Żelechlinek - Czerniewice, przebudowę i rozbudowę DP 1509E Łaknarz - Będków, budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 4345E ul. Majowa w Tomaszowie Mazowieckim. 

Całkowita wartość zadania: 6 475 638,75 zł