Powiat Tomaszowski
Powróć do: Wydziały Starostwa

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZN)

Kontakt: 044 724-21-27 w. 409, 410, 416
e-mail: orzekanie@powiat-tomaszowski.pl;
Przewodniczący Zespołu: Kazimierz Baran

Zespół realizuje zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące orzekania o niepełnosprawności w zakresie:

1)  wydawania orzeczeń o niepełnosprawności  osób, które nie ukończyły 16 roku życia;

2) wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności  osób, które ukończyły 16 rok życia;

3) wydawania orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności  do pracy;

4) wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej;

5) współpracy z Wojewódzkim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz sporządzania sprawozdań dla potrzeb tego Zespołu;

6) wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych;

7) wprowadzania danych i administrowania danymi w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Osób  Orzekanych o Niepełnosprawności";

8) obsługi składów orzekających o niepełnosprawności;

9) współdziałania z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie realizowanych zadań.