Powiat Tomaszowski

Modernizacja budynku internatu w SOSW w Tomaszowie Maz. na ŚDS i Internat (Edycja 1/2021)

Flaga i godło Polski

Powiat Tomaszowski uzyskał dofinansowanie ze środków

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

„Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim

na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat”

Wartość dofinansowania: 3.775.185,34 PLN

Całkowita wartość zadania:  4.673.663,51 PLN, w tym wartość zakresu objętego dofinansowaniem: 4.441.394,52 PLN

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja budynku internatu zlokalizowanego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim. W ramach zadania obiekt zostanie przebudowany i zaadaptowany w wyniku czego nastąpi podział istniejącego budynku internatu na Środowiskowy Domu Samopomocy i Internat. 

Polski ład