Powiat Tomaszowski
Powróć do: Rada Powiatu

Komisje Powiatu

Komisja Rewizyjna: Włodzimierz Justyna - Przewodniczący, Michalak Szymon - Wiceprzewodniczący, Balcerek Jan, Glimasiński  Grzegorz, Król Edmund, Parada Marek, Żegota Sławomir

Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego: Kagankiewicz Piotr - Przewodniczący, Biskup Krzysztof - Wiceprzewodniczący, Michalak Szymon, Bąk Wacława, Król Edmund, Węgrzynowski Mariusz

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: Leon Karwat - Przewodniczący, Wacława Bąk- Wiceprzewodnicząca, Marek Parada, Mariusz Węgrzynowski, Martyna Wojciechowska,  Tomasz Zdonek, Sławomir Żegota

Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych: Strzępek Mariusz - Przewodniczący, Kagankiewicz Piotr - Wiceprzewodniczący, Balcerek Jan, Michalak Szymon, Hes Bogna, Włodzimierz Justyna, Kukliński  Mirosław

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: Sowik Teodora - Przewodnicząca, Hes Bogna - Wiceprzewodnicząca, Łuczak Paweł, Kociubiński Marek, Kowalczyk Dariusz, Piwowarski Paweł

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu: Glimasiński Grzegorz - Przewodniczący, Koziarski Bogumił - Wiceprzewodniczący, Biskup Krzysztof, Łuczak Paweł, Karwat Leon, Kociubiński Marek, Kowalczyk Dariusz, Kukliński Mirosław, Piwowarski Paweł, Strzępek Mariusz

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Wojciechowska Martyna - Przewodnicząca, Sowik Teodora - Wiceprzewodnicząca, Koziarski Bogumił, Piwowarski Paweł, Strzępek Mariusz, Zdonek Tomasz