Powiat Tomaszowski

Technicy ZSP nr 8 wyjadą na praktyki zagraniczne do Portugalii!

Ocena 0/5

Z przyjemnością informujemy, że Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 otrzymał środki                        z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Społeczne dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027, projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów                           i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

Dzięki otrzymanym funduszom szkoła będzie realizowała projekt "Przekraczamy granice. Staże zawodowe w Portugalii".

Kwota dofinansowania projektu to : 277 419,91 PLN.

Projekt zrealizowany zostanie w terminie 1.09.2023- 28.02.2025r w Portugalii, a w ramach jego działań, 30 uczniów Technikum nr6  w zawodach technik analityk(17 osób) i technik architektury krajobrazu (13 osób) odbędzie dwutygodniowe praktyki zagraniczne w Portugalii (Faro).

Celem projektu jest:

1. Podniesienie kompetencji językowych i cyfrowych uczestników, opiekunów i zespołu projektowego (zawodowych i ogólnych);
2. Modernizacja i unowocześnienie nauczania w zakresie szkolenia praktycznego w zawodach t. analityk i t. architektury krajobrazu poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, pracę opartą na projektach i nacisk na ukierunkowanie zawodowe uczniów;
3. Zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia w zawodzie uczestnikom (w szczególności z mniejszymi szansami) przy zastosowaniu spójnego systemu certyfikacji i uznania efektów kształcenia oraz indywidualnego podejścia do możliwości i potrzeb uczniów;
4. Zwiększenie motywacji i zaangażowania kadry w inicjatywy szkoły, poprzez tworzenie warunków do ich aktywnego uczestnictwa oraz promowanie możliwości rozwoju;
5. Ustanowienie i rozwój współpracy ze szkołami i partnerami biznesowymi w kraju i za granicą na bazie wymiany dobrych praktyk oraz korzystania z unijnych narzędzi i platform.

Każdy uczestnik projektu oprócz stażu zagranicznego weźmie udział we wszystkich przewidzianych     w projekcie formach wsparcia tj.:

Kursie języka angielskiego
Przygotowaniu kulturowym
Zajęciach z bezpieczeństwa i higieny pracy
Zajęciach z doradztwa zawodowego
Przygotowaniu logistyczno-organizacyjnym
Już w pierwszych tygodniach września w naszej szkole odbyła się rekrutacja kandydatów, a lista zakwalifikowanych została umieszczona w gablocie szkolnej przy biurze projektowym.

Całościowym Koordynatorem Projektu jest pani mgr Małgorzata Chrząszcz.

Wszystkim uczniom, którzy przeszli pomyślne proces rekrutacji gratulujemy!

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności