Powiat Tomaszowski

Starostowie Dożynek

Adriana Harhaj - Starościna

Adriana Harhaj jest absolwentką wydziału politologii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Oddział Regionalny w Olsztynie. Od 15 lat, wspólnie z mężem Sławomirem, prowadzi ekologiczne gospodarstwo rolne w miejscowości Książnik w gminie Miłakowo w województwie warmińsko–mazurskim. Gospodarstwo ma powierzchnię około 50 ha, specjalizuje się w produkcji roślinnej oraz hodowli zwierząt, m.in. bydła mięsnego, bydła mlecznego oraz koni rasy polskiej zimnokrwistej. Gospodarstwo z sukcesami korzysta z funduszy europejskich, bierze też udział w unijnym systemie zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych (FADN), które nadzoruje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Od 2015 roku Adriana Harhaj działa w strukturach Warmińsko–Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie ostródzkim jako członek Rady Powiatowej oraz Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej. Brała też udział w pracach Komisji ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Jest mężatką i mamą pięciorga dzieci. Poza prowadzeniem gospodarstwa, realizuje się śpiewając w chórze parafialnym OREMUS w Miłakowie.

Zbigniew Kaszuba – Starosta Dożynek

Zbigniew Kaszuba jest rolnikiem z Pomorza, z Debrzna w powiecie człuchowskim. Posiada wykształcenie wyższe rolnicze, ukończył również studia podyplomowe z rachunkowości i planowania gospodarstw rolnych, a także podyplomowe studium samorządu rolniczego PAN. Posiada gospodarstwo o powierzchni 160 ha o profilu produkcja roślinna - nasiennictwo zbóż, reprodukcja odmian HR Danko w ramach umowy licencyjnej, produkcja sadzeniaków oraz ziemniaków frytkowych, produkcja olejów roślinnych tłoczonych metodą na zimno w ramach sprzedaży bezpośredniej. W latach 1996–1999 był prezesem Słupskiej Izby Rolniczej, następnie wiceprezesem Pomorskiej Izby Rolniczej w latach 2000–2002.

Jest pomysłodawcą, inicjatorem i współzałożycielem Zrzeszenia Producentów Zbóż i Rzepaku „ROLA” w Człuchowie, największej w Polsce grupy rolników z własnym elewatorem zbożowym o pojemności 50 tys. ton. W latach 1999-2014 był członkiem oraz prezesem Zarządu Zrzeszenia. Był inicjatorem powołania Krajowej Federacji Producentów Zbóż, w której w latach 2003-2012 pełnił funkcję wiceprezesa i prezesa Zarządu. Od 2003 roku jest ekspertem polskich producentów zbóż na posiedzeniach Grupy Roboczej ds. Zbóż Copa-Cogeca w Brukseli. Od 2006 roku jest rzeczoznawcą centralnym GUS w zakresie zbóż.

Żonaty, ma dwóch synów. Interesuje się narciarstwem biegowym, maratonami narciarskimi, wspinaczką górską oraz muzyką poważną.