Powiat Tomaszowski
Powróć do: Wspólnoty gruntowe

Ogłoszenie z 17.11.2023 r. w sprawie ustalenia uprawnień do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Strzemeszna, gm. Czerniewice

STAROSTA TOMASZOWSKI                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tomaszów Maz., 17.11.2023 r.

ZRO.6847.18.2023

 

OGŁOSZENIE

w sprawie ustalenia uprawnień do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Strzemeszna, obejmującej działki nr 5 i nr 11 położone we wsi Strzemeszna (gm. Czerniewice, pow. tomaszowski, woj. łódzkie)

 

                        Starosta Tomaszowski, działając na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 oraz art. 8c ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 140), informuje o możliwości składania wniosków w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Strzemeszna, gm. Czerniewice (tj. dz. nr 5 i dz. nr 11), ustalonej decyzją z dn. 14.09.1999 r. znak: ROŚ.6010/13/99.

W związku z powyższym osoby fizyczne i prawne, które spełniają następujące warunki:

1)      od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. posiadały gospodarstwo rolne, 

2)      nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze Wspólnoty Gruntowej wsi Strzemeszna,

mogą przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego i spełnienie w/w warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej wraz z wnioskiem, który musi zawierać:

1) określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową;

2) imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału 
we wspólnocie gruntowej;

3) nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej;

4) wskazanie adresu do doręczeń.

 

Wszelkie dokumenty w przedmiotowej sprawie należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz., od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 31.12.2024 r.

Wzór wniosku dostępny jest w pokoju 207 w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. (tel. 044 724-21-27 wew. 237) oraz w Urzędzie Gminy Czerniewice.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Z up. Starosty
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NACZELNIK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Wydziału Ochrony Środowiska,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Rolnictwa i Leśnictwa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              mgr inż. Lidia Kabat