Powiat Tomaszowski

Uproszczona oferta Fundacji Fucco 


W dniu 26 września 2023 roku do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Fundację Fucco z/s w Pońcu na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pt. Nieodkryty Powiat Tomaszowski.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy, w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, tj. do dnia 12 października 2023 r. włącznie, może zgłosić do niej uwagi. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, Zarząd Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim podejmie decyzję o zawarciu lub nie umowy realizacji zadania publicznego.

Oferta do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

Uproszczona oferta Fundacji Fucco
Format: pdf, 577.98 kB